Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

- Program profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B i C pt. "Podstępne WZW"

 

 

I. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

 • Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C

 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

 • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV
 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie
 • Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi

 

III. ADRESACI PROGRAMU

 • Uczniowie klas II szkół ponadgimnazjalnych

 

IV. REALIZATORZY PROGRAMU

 • Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
 • Nauczyciele
 • Pielęgniarki środowiska szkolnego

 

V. CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • rok szkolny

 

VI. ORGANIZATORZY PROGRAMU

 • WSSE Katowice
 • Fundacja Gwiazda Nadziei

 

VII. KOORDYNATORZY PROGRAMU

 • Poziom wojewódzki – WSSE Katowice
 • Poziom lokalny  - 20 PSSE  woj. śląskiego
 • Poziom szkolny – wytypowani koordynatorzy w szkołach

 

VIII. METODYKA REALIZACJI PROGRAMU

Program składa się z dwóch 45 minutowych zajęć warsztatowych podczas, których wykorzystuje się opracowane w poradniku karty pracy, scenariusze zajęć, spoty edukacyjne, ankietę sprawdzającą poziom wiedzy oraz ankietę ewaluacyjną.W zajęciach warsztatowych stosuje się metody aktywizujące.

 

IX. MATERIAŁY PROGRAMOWE: poradnik dla edukatora, spoty edukacyjne, ankiety, strona internetowa

 

X. MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Formularz sprawozdania dla szkolnego koordynatora programu

 

REGULAMIN II OLIMPIADY POD HASŁEM „PODSTĘPNE WZW”

 

Oświadczenie

 

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.