Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Żywienia na wagę zdrowia

 

 

 

I Cel programu:


• wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej,
• poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach,
• podniesienie świadomości rodziców w kwestii „odżywianie dzieci i ich aktywność fizyczna, a pozytywne skutki zdrowotne w przyszłości”.

 

II Adresaci programu:


• Dyrektorzy  i kadra opiekuńcza i pedagogiczna żłobków, przedszkoli,  szkół podstawowych i gimnazjalnych
• Osoby odpowiedzialne za żywienie dzieci w placówkach nauczania i wychowania
• Organy założycielskie żłobków, przedszkoli,  szkół
• Dzieci i młodzież, ich rodzice i opiekunowie

 

III Realizatorzy:


• Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego
• Nauczyciele
• Inni przedstawiciele środowiska przedszkolnego i szkolnego

 

IV Czas trwania programu:


• rok szkolny 2013/2014

V Organizator programu:


• WSSE Katowice

 

VI Koordynatorzy:


• Poziom wojewódzki – WSSE Katowice
• Poziom lokalny  - 20 PSSE  woj. śląskiego
• Poziom szkolno – wychowawczy – wytypowani koordynatorzy w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych

 

VII Partnerzy:


• Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
• Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
• Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach

 

VII Metodyka realizacji programu


  • · Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci przedszkolnych
  • · Ocena jadłospisów placówek oświatowo-wychowawczych

X. MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ FORMULARZE DO POBRANIA:


Plakat


Broszura

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.