Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

 

Priorytety Krajowego Programu  Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowane na lata 2007-2011 ukierunkowane są głównie na usprawnienie systemu zapobiegania zakażeniom HIV, edukację społeczeństwa i zapewnienie opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrastająca liczba zakażeń HIV w Polsce, do których dochodzi drogą kontaktów seksualnych. Zbyt mało osób zna swój status serologiczny i łudzi się błędnymi stereotypami. Tymczasem HIV/AIDS może dotyczyć każdego człowieka – niezależnie od tego kim jest, jakie ma wykształcenie, czy też przekonania.
Główne cele programu to:

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV
  • zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie HIV/AIDS
  • poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich
  • poprawa jakości i dostępu do diagnostyki i opieki medycznej nad ludźmi żyjącymi z HIV/AIDS

Głównym koordynatorem Programu jest Krajowe Centrum ds. AIDS.

Co roku na terenie podlegającym nadzorowi z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach organizowana jest  Ogólnopolska Multimedialna Kampania Społeczna w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, której myśl przewodnia corocznie zmienia się w zależności od aktualnej sytuacji i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Kampania kończy się obchodami Światowego Dnia AIDS, przypadającego 1 grudnia.  

Więcej informacji o Programie i Kampaniach można znaleźć na stronie internetowej www.aids.gov.pl

 

< powrót

 

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.