Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Znamię! Znam je? - czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry

RAMOWE ZAŁOŻENIA KAMPANII „ZNAMIĘ! ZNAM JE?”

w ramach Programu „Profilaktyka chorób nowotworowych”

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

ROK SZKOLNY: 2013/2014

 

I. CELE KAMPANII

 • Budowanie świadomości czerniaka oraz odpowiedzialnych zachowań
  i prozdrowotnych postaw wśród młodzieży
 • Upowszechnienie wiedzy o czerniaku – nowotworze złośliwym skóry

 

II. ADRESACI KAMPANII

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 

III. REALIZATORZY

 • Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
 • Nauczyciele
 • Pielęgniarki środowiska szkolnego

 

IV. CZAS TRWANIA KAMPANII

 • Rok szkolny 2013/2014

 

V. ORGANIZATORZY KAMPANII

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach
 • Akademia Czerniaka
 • Fundacja „Gwiazda Nadziei”

 

VI. KOORDYNATORZY

 • Poziom wojewódzki – WSSE w Katowicach – Bożena Michalik
 • Poziom lokalny – 20 koordynatorów z psse województwa śląskiego
 • Poziom szkolny – wytypowani koordynatorzy w szkołach

 

 

VII. REALIZACJA KAMPANII W SZKOŁACH

 • Poinformowanie uczniów szkół o realizacji kampanii w szkole

Wykonawcy:

Dyrektorzy szkół i nauczyciele

Termin realizacji:

Listopad/grudzień 2013 r.

 

 • Poinformowanie rodziców uczniów o realizacji kampanii w szkole

 

Wykonawcy:

Dyrektorzy szkół i wychowawcy

Termin realizacji:

grudzień 2013 r.

 • Przeprowadzenie lekcji edukacyjnej w szkołach wg konspektu (przewidywany czas realizacji zajęć 1x 45 minut)

 

Wykonawcy:

Nauczyciele przedmiotowi, pielęgniarki środowiska szkolnego

Termin realizacji:

II semestr roku szkolnego 2013/2014

 

VIII. PODSUMOWANIE I OCENA REALIZACJI KAMPANII

opracowanie do 19.05.2014 r. sprawozdania i przesłanie do PSSE w Katowicach

 

Druk sprawozdawczy

 

Materiały edukacyjne:

Bip

um katowice

GIS

WSSE

WSSE

Monitoring

Monitoring

PZH

IMP

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17         Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.