གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

  • 1
  • 2
  • 3

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཚོགས་ཆེན་བཞི་བ་ཡོ་རོབ་གྲོང་ཁྱེར་ཏ་ལེན་དུ་འཚོག་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲག
ས།

ལས་དོན། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་ཚོགས་ཆེན་བཞི་བ། ས་གནས། ཡོ་རོབ་གྱི་ཨི་སི་ཏོ་ཡི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཏ་ལེན་གྲོང་ཁྱེར། དུས་

more>>པར་ལེན།

more>>རིག་གཞུང་།