APIE LIKS AKTUALIJOS ECDL PROGRAMA NUORODOS KONTAKTAI
 
 EN  
    LIKS
    Svarbu
    LIKS nariams
Vartotojas:

Slaptažodis:


Pametėte slaptažodį?

Registruotis dabar!


Kompiuterininkų dienos – 2013 ( Computer Days – 2013)

Tradicinės „Kompiuterininkų dienos – 2013“ vyko 2013 m. rugsėjo 19–21 d. Šiauliuose, Šiaulių universitete.

Renginio globėjai – Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas ir Šiaulių universiteto laikinasis rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis
(tą pačią savaitę vyks ir miesto šventė „Šiaulių dienos 777“);
rėmėjai ir partneriai: ECDL Lietuva,  TEO LT,  AVAD Baltic (Apple Authorised Distributor),
Šiaulių universitetas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas,    
Lietuvos informatikos mokytojų asociacija,  Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija,
Asociacija INFOBALT, Nacionalinė švietimo institucijų asociacija, Šiaulių m. savivaldybė,
Algoritmų sistemos, Baltic Amadeus, Duomenų centras, „FORTEK“ Informacinės Technologijos,
Minties vingiai, REO Investment, Softex Baltic
.
  Leidiniai:
  Pranešimų skaidrės
  Video įrašai
  Šiaulių TV reportažas / Šiaulių universiteto televizijos laida (nuo 4:30 iki 10:18 min.)
  Nuotraukų albumai: 1, 2–3
  Programa  Šiaulių planas
  Kvietimas (PDF)
  Renginio struktūra
  Dalyvavimo formos
  Registracijos tvarka
  Dalyvio mokestis
  Svarbiausios datos
  Ryšys su renginio organizatoriais
  Dalyvių sąrašas
  Numatomi kompiuterininkų konferencijos pranešimai
  Numatomi mokyklinės informatikos konferencijos pranešimai
  Žurnalo „Informacijos mokslai“ atmena autoriams

RENGINIO STRUKTŪRA

Siekiama parengti įvairiapusišką renginio programą, kuri būtų įdomi ir naudinga kuo didesniam Lietuvos kompiuterininkų būriui: kompiuterių specialistams ir vartotojams, mokslininkams, mokytojams ir dėstytojams, politikams, įmonių, kūrybinių sąjungų ir valstybinių institucijų atstovams, studentams.

„Kompiuterininkų dienų – 2013“ metu vyks:

 • XVI tarptautinė mokslinė kompiuterininkų konferencija – pristatomi mokslinių tyrimų rezultatai bei praktiniai technologiniai sprendimai;
 • XI mokyklinės informatikos konferencija – numatoma pasidalinti informacinių technologijų mokymo(si), jų naudojimo mokykloje bei integruoto mokymo patirtimi, pristatyti naujas mokomąsias kompiuterines priemones, aptarti naujausius informacinių technologijų diegimo ugdymo procese dokumentus;
 • Nuotolinio ir e. mokymosi technologijų konferencija;
 • V Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“;
 • Informacinės visuomenės plėtros seminaras – įvertinti informacinės visuomenės bei žinių ekonomikos plėtros situaciją Lietuvoje kviečiami politikai ir informacinių technologijų specialistai;
 • Mokomieji seminarai informatikos mokytojams, doktorantams, studentams;
 • XIII Lietuvos kompiuterininkų sąjungos suvažiavimas – už atliktą darbą atsiskaitys LIKS Taryba ir Valdyba, bus surengti rinkimai;
 • Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija;
 • ECDL įgaliotųjų testavimo centrų atstovų susitikimas.

DALYVAVIMO FORMOS

Renginyje kviečiami dalyvauti individualūs asmenys, valstybinės ir privačios įmonės bei visuomeninės organizacijos. Dalyviai galės skaityti mokslinius, metodinius, informacinius, apžvalginius pranešimus konferencijose, dalyvauti diskusijose, pateikti informaciją apie įmones, produktus bei konkrečius sprendimus. Suteikiama galimybė reklamai, demonstravimui.

Kviečiame tapti mūsų renginio dalyviais ir rėmėjais!

Numatoma išleisti tris renginio leidinius. Bus recenzuojami ir spausdinami tik užsiregistravusių ir sumokėjusių mokestį dalyvių laiku pateikti straipsniai.

Mokslo darbų leidiniams pateikiami straipsniai turi atitikti reikalavimus mokslinėms publikacijoms ir bus recenzuojami.
Priimti straipsniai sudarys žurnalų „Informacijos mokslai“ ir „Computational Science and Techniques“ specialius numerius.
Straipsnius prašome rengti laikantis žurnalo „Informacijos mokslai“ reikalavimų (žr. atmeną autoriams).

Konferencijos „Operacijų tyrimas ir taikymai“ straipsniai (ir dalis Mokslinės kompiuterininkų konferencijos straipsnių) bus publikuojami žurnale „Jaunųjų mokslininkų darbai“.

Nerecenzuojami straipsniai ir kita renginio dalyvių (asmenų bei organizacijų) medžiaga bus spausdinama praktinių ir metodinių straipsnių bei tezių leidinyje „Kompiuterininkų dienos – 2013“.

Autoriai kviečiami pateikti straipsnius arba pranešimų tezes. Visų rūšių straipsniai gali būti 8–12 puslapių apimties, pranešimų tezės – iki 2 puslapių.


REGISTRACIJOS TVARKA

Asmenys, įmonės, įstaigos, organizacijos apie savo pageidavimą dalyvauti renginyje praneša registruodamiesi internete.

Asmenis, rengiančius pranešimą, prašome:

Asmenys, nerengiantys pranešimų, gali registruotis ir sumokėti dalyvio mokestį iki 2013 m. rugsėjo 5 d.

Įmones, įstaigas bei organizacijas prašome iki 2013 m. birželio 15 d. kreiptis į LIKS Valdybą (valdyba@liks.lt) ir sudaryti dalyvavimo sutartį.


DALYVIO MOKESTIS

Asmenys, norintys dalyvauti renginyje, išankstinės registracijos metu (iki birželio 15 d.) turi sumokėti 100 litų dalyvio mokestį. Taikomos tokios dalyvio mokesčio lengvatos:

 • LIKS nariams, neturintiems nario mokesčio įsiskolinimų (įskaitant ir nario mokestį už 2013 metus), dalyvio mokestis – 50 litų;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, pateikusiems tai patvirtinantį dokumentą, – 50 litų;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams – mokomųjų seminarų rugsėjo 19 d. dalyviams – 0 litų;
 • bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams pranešėjams, darantiems pranešimus mokyklinės informatikos konferencijoje, – 0 litų.

Lengvatos galioja visų trijų dienų renginiams!

Dalyvio mokestį galima sumokėti taip:

 • banko pavedimu pervesti pinigus į LIKS sąskaitą;
 • sumokėti grynaisiais renginio metu.

  Išankstinei registracijai pasibaigus (nuo birželio 15 d.) dalyvio mokestis – 150 litų, mokestis su nuolaida – 75 litai.


  SVARBIAUSIOS DATOS

  • 2013 m. birželio 1 d. – baigiasi recenzuojamų straipsnių priėmimas;
  • 2013 m. birželio 15 d. – baigiasi išankstinė registracija ir įmonių reklaminių lapelių priėmimas;
  • 2013 m. rugpjūčio 1 d. – baigiasi nerecenzuojamų straipsnių prėmimas;
  • 2013 m. rugsėjo 5 d. – baigiasi dalyvių registravimas;
  • 2013 m. rugsėjo 19–21 d. – „Kompiuterininkų dienos – 2013“ Šiauliuose.


  RYŠYS SU RENGINIO ORGANIZATORIAIS

  Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

  Dalia Šukvietienė
  Lietuvos kompiuterininkų sąjunga
  Geležinio Vilko g. 12-113, LT-01112 Vilnius
  Telefonai: (8 5) 262 05 36, (8 5) 210 93 18
  El. paštas: liks@liks.lt

  Lietuvos kompiuterininkų sąjungos atsiskaitymų sąskaita Nr. LT107044060001106494, SEB bankas, banko kodas 70440.

  Tinklalapis spausdinimui Siųsti tinklalapio adresą