UTGIVER AV

 

Jeg er helsepersonell

  • Sist endret: 26.10.2009

Blodet består av to hoveddeler:

  • Blodceller
  • Blodplasma

Blodcellene inndeles i røde og hvite blodceller samt blodplater. Blodplasma er den væsken blodcellene flyter i. Foruten blodcellene finnes det proteiner, næringsstoffer, salter og vitaminer i blodplasma.

Lymfesystemet er separat fra blodsystemet, men lymfeårene som inneholder lymfen, tømmer seg i blodet omtrent bak kragebeinet.

Når røde blodceller og blodplater blir gamle og fungerer dårligere, filtreres de ut av blodstrømmen og brytes ned i milten og leveren.

Røde blodceller

Røde blodceller eller erytrocytter utgjør størsteparten av blodcellene. Cellene er runde og flattrykte og likner smultringer uten hull i midten. Formen på de røde blodcellene gjør at de har en stor overflate i forhold til volumet. Dette gjør at gassutveklingen, opptak av oksygen og utskillelse av karbondioksid i lungene, foregår lettere. En god gassutveksling er avgjørende for at erytrocyttene skal kunne utføre sin viktigste oppgave, nemlig å frakte oksygen fra lungene til celler og vev ute i kroppen.

Erytrocyttene frakter oksygen ved hjelp av molekylet hemoglobin som ligger inne i erytrocyttene. Hvert hemoglobinmolekyl kan frakte fire oksygenatomer. Erytrocyttene legger også forholdene til rette for at karbondioksid transporteres fra vevene til lungene på ulike måter. I motsetning til oksygen hvor hele 98,5 % er bundet til hemoglobin, fraktes kun 23 % av karbondioksiden ved hjelp av hemoglobinmolekylet.

De røde blodcellene har ingen kjerne eller organeller. Derimot har de et cytoskjelett som gjør at de kan endre form. Erytrocyttene er omtrent 7 mikrometer i diameter, noe som betyr at de har ca like stor diameter som kapillærene, de minste blodkarene i kroppen. Når erytrocyttene passerer gjennom kapillærene hvor gassutvekslingen foregår, legger de seg i såkalte ”pengeruller”, altså på rekke og rad etter hverandre, for å klare å trenge igjennom blodkaret.

I og med at erytrocyttene ikke inneholder kjerne, kan de ikke dele seg og bli opphav til nye celler. Nydanning foregår derfor fra stamceller lokalisert i beinmargen. Stimulering for produksjon av erytrocytter skjer ved hjelp av hormonet erytropoietin som dannes i nyrene. Når blodet sirkulerer gjennom nyrene, registreres oksygenkonsentrasjonen. Er konsentrasjonen lav, sender nyrene ut erytropoietin. Hormonet flyter med blodet til beinmargen og stimulerer her forstadier til erytrocytter. Levetiden til de røde blodcellene er omtrent 120 dager.

Debattregler