Om prosjektet

Hva er Kaderprosjektet

Kaderprosjektet er et frittstående forskningsprosjekt støttet av Fritt Ord, Norsk Kulturråd, Sat Sapienti og Norsk kulturrråd, som samarbeider med Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek. Prosjektet intervjuer et stort utvalg nåværende og tidligere medlemmer av rørsla, samt familiemedlemmer, venner og uvenner.

Det er til nå foretatt 150 intervjuer. Disse intervjuene vil utgjøre et samlet korpus til bruk for forskere også i framtida og danne grunnlag for vitenskapelige artikler og en større bokutgivelse i 2009.

Prosjektet har hittil publisert artikler i Dagbladet, Klassekampen, Vinduet og Arr – idéhistorisk tidsskrift.

Prosjektets faste medarbeidere er Nik Brandal, historiker, og Jon Rognlien, litteraturviter.