Home /Over de stad / Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

De eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) van de gemeente stelt statistische en onderzoeksinformatie over de stad beschikbaar.

 • Wijk- en buurtgegevens
  In de Staat van de wijk staan gegevens over veel onderwerpen. Uitgebreidere gegevens over bevolking, werk en inkomen staan in de Sociale wijkprofielen.
 • Onderzoeksbank
  In de Onderzoeksbank staan onderzoeksrapporten en feitenbladen die voor de stad Leiden relevant zijn.
 • Leiden in Cijfers
  Op Leiden in Cijfers staan statistische gegevens over Leiden, de wijken en de burten . U kunt hier zelf selecties maken uit de gegevens en een keuze maken voor de presentatievorm: in tabelvorm, grafieken of kaarten.

Stads- en Wijkenquête Leiden 2015 verschenen

dinsdag, 6 oktober 2015

Meer dan 2.400 Leidenaren geven dit jaar een inkijkje in hun meningen en gedrag


BOA-berichten 2015 nummer vier verschenen

woensdag, 23 september 2015

meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief


BOA-berichten 2015 nummer 3 verschenen

donderdag, 9 juli 2015

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief


Kerncijfers Leiden

Op 1 januari 2015 heeft Leiden 121.562 inwoners, 399 meer dan een jaar eerder toen er 121.163 Leidenaren waren (definitieve cijfers CBS).
Als u meer wilt weten over de ontwikkeling van de Leidse bevolking in 2014 kunt u kijken in de onderzoeksbank van de gemeente met feitenbladen over de jaarlijkse ontwikkeling van de Leidse bevolking.

Beknopte kerncijfers over de bevolking en andere onderwerpen staan in verschillende statistische publicaties die de gemeente elk jaar uitgeeft.  De vouwfolder met kerncijfers van 2015 verschijnt augustus 2015. Van de jaren 2013 tot en met 2015 zijn digitaal beschikbaar:

 

 

Kerncijfers Leiden 2014
Kerncijfers Leiden 2014
Kerncijfers Leiden 2015
Kerncijfers Leiden 2015

Staat van Leiden

Voorkant Staat van Leiden 2012

De Staat van Leiden is een uitgave van de afdeling van de gemeente Leiden die zich met onderzoek en statistiek bezighoudt. De Staat van Leiden is bedoeld voor iedereen die om wat voor reden dan ook statistische en onderzoeksinformatie nodig heeft over de stad Leiden. 

Het gaat veelal om informatie uit gemeentelijk of landelijk beschikbare statistische bronnen en uit diverse onderzoeken over Leiden. De tabellen en grafieken worden in het rapport toegelicht.

De Staat is verschenen in 2011, 2012, 2013 en 2014. De Staat van Leiden 2013 is gepubliceerd als deel II van de Strategische Verkenningen 2014-2017.

Hieronder kunt u de afzonderlijke hoofdstukken van 2012, 2013 en 2014 inzien en downloaden.

 

Stadsenquête Leiden

De Stadsenquête Leiden is een gemeentebreed omnibusonderzoek. Inwoners van de stad geven hierin hun mening over een groot aantal onderwerpen. Van publieke dienstverlening tot de financiële situatie van de inwoners van Leiden, van parkeren tot discriminatie, van onderhoud van de wijken tot sportdeelname, het komt allemaal aan bod. De gemeente Leiden gebruikt de onderzoeksresultaten voor zowel de beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en de monitoring van beleid.

Rapporten van alle Stadsenquêtes digitaal beschikbaar

De Stadsenquête is in 2015 voor de dertiende keer gehouden. De eindrapporten van alle edities van de Stadsenquête zijn digitaal beschikbaar.

Onderzoeken

Hieronder kunt u meer informatie vinden over enkele belangrijke onderzoeken die de gemeente zelf doet. Alle uitkomsten staan ook in de Onderzoeksbank.

 • Stadsenquête
  De Stadsenquête is een grootschalige tweejaarlijkse enquête onder de Leidse bevolking
 • LeidenPanel
  Het LeidenPanel is een digitaal panel met inwoners die over verschillende onderwerpen geraadpleegd worden
 • JongerenPanel
  Het JongerenPanel is het digitale panel met inwoners van 12 t/m 22 jaar
 • Veiligheidsmonitor
  De Veiligheidsmonitor is een jaarlijkse enquête over veiligheid en Leefbaarheid
 • BOA-feitenbladen
  In de BOA-feitenbladen worden Leidse onderwerpen cijfermatig uitgediept.