contact | links | sitemap | colofon | donaties
Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
023 5321883
administratie@vdgh.nl

Grote Vermaning

De kerk van de Vereenigde Doopsgezinde gemeente Haarlem is gebouwd in 1683 in Hollands classicistische stijl. Het is een schuilkerk die niet vanaf de straat te zien mocht zijn. De kerk heeft in elke hoek een ingang. Oorspronkelijk waren deze kerkingangen slechts via twee smalle steegjes in de Peuzelaarsteeg te bereiken. In 1717 werd een poort gebouwd in de Frankestraat. Naarmate de 18e eeuw vorderde kregen de Doopsgezinden in Haarlem steeds meer aanzien en in 1757 vond een aantal welgestelde leden dat het tijd was voor een deftiger toegang. Zij bekostigden de bouw van een grote en voor Doperse begrippen opvallende poort in de Grote Houtstraat (nr. 43). Tegenwoordig is deze toegang in gebruik als expositieruimte DE GANG.

De inrichting van de kerk zelf is altijd eenvoudig en sober gebleven. Wie de architect is geweest is niet met zekerheid te zeggen. In het archief bevinden zich ontwerptekeningen uit 1682 die grote overeenkomsten vertonen met de architectuur van de kerk. De tekeningen worden toegeschreven aan de schilder Jan de Bray. De preekstoel dateert van 1891. De oorspronkelijke stoel bevond zich hoger en was bereikbaar met een draaitrap. Predikant Jeronimo de Vries had echter hoogtevrees en op zijn verzoek is de stoel vervangen door de huidige. De banken waren bestemd voor de mannelijke leden, de vrouwen zaten op de stoelen in het midden. In de banken aan weerszijden van de preekstoel zitten de kerkenraadsleden en oud-predikanten; op de twee galerijen zaten vroeger de kinderen van het Doopsgezinde weeshuis en armenhuis. In de twee 'wachthokjes' op de galerij zaten de binnenvaders van de huizen. Het huidige orgel is gebouwd door de orgelbouwers Ahrend en Brunzema en in 1968 geplaatst. Het werd in januari 1969 ingewijd met een orgelconcert door organist Wim Dalm. Meer over het orgel en de eerdere orgels vindt iu onder de kopjes: muziek en orgel. De elektrische kroonluchter is ontworpen door architect A.W. Weismann in 1912. Boven de galerijen hangen kleinere versies van de kroonluchter. In hetzelfde jaar werden de glas-in-loodramen met leliemotief geplaatst.