Nama Pengguna Kata Laluan Ingat Katalaluan
Lembangan sungai
Kawasan dari mana semua air larian permukaan mengalir melalui jaringan anak-anak sungai, sungai-sungai utama dan kemungkinan tasik dan berakhir ke laut melalui satu kuala, muara atau delta. (terjemahan dari EU Water Framework Directive 2000).
Sumber: JPS
Chart.
Lembangan Sungai Utama Mengikut Negeri

Negeri Bil. Lembangan Sungai Utama Keluasan (km²)
Kedah 3 3,494.923
Pulau Pinang 1 80.756
Perak 9 17,693.018
Selangor 2 2,464.588
Negeri Sembilan 1 173.383
Melaka 2 217.580
Johor 17 9,449.992
Pahang 8 8,021.753
Terengganu 11 12,608.866
Kelantan 2 13,328.844
Sabah 73 60,054.519
Sarawak 39 121,112.279
Jumlah 168 248,700.501
Sumber Data: JPS
Tarikh Kemaskini : 25 Mac 2013

<< Back >>