welkom            kerk en klooster            verenigingen            scholen            wijk            station            links            auteur

Rond 1916 breidt Hoensbroek zich uit in de richting van het station, namelijk op de Lotbroekervelden.
Hier wordt een groep van 161 woningen gebouwd. In de volksmond "kolonie" genoemd.

Overbroek, de burgemeester Slanghenstraat, de huizen op Ten Esschen en Weustenrade vormen met de nieuwe woonbuurt een omvangrijke woonkern. De afstand van deze naar de parochiekerk (St.-Jan) betekent nog al wat. Spoedig bleek een grote behoefte te bestaan naar een eigen kerk, omdat in de grote woninggroep veel gezinnen gehuisvest zijn die vanuit de industriegebieden van Ruhr en Wupper naar hier overgeplaatst zijn en hulp nodig hebben.

De paters Montfortanen, volksmissionarissen, die reeds geruime tijd een klooster in Meerssen en Schimmert hadden, worden bereid gevonden in Hoensbroek een "nederzetting" te beginnen.       Op 16 juli 1918 ontvangt pater H. Ramakers de opdracht van zijn oversten om een nieuwe parochie te stichten.    In 1920 krijgt hij de beschikking over een woning aan het plein midden in de nieuwe woonbuurt.    Op dat plein wordt een houten noodkerk gebouwd, sindsdien heeft het de naam Kerkplein gekregen en behouden.      Op 20 juni 1920 wordt de eerste H. Mis in de noodkerk opgedragen.

Bepaalde rechten blijven echter behouden voor de hoofdparochie van pastoor Röselaers. De kerk aan het station wordt beschouwd als hulp-kerk. De paters hebben zich hier maar bij neer te leggen.   Bij de behuizing van hun eerste kerk leggen de paters en de parochianen zich niet zo maar neer. want direct worden plannen gemaakt om te komen tot de bouw van een echte grote kerk.

Aan de hand van datums volgen hier belangrijke gebeurtenissen aangaande het kerkgebouw.

01-03-1923    Als aan architect Ramakers te Sittard opdracht is gegeven de kerk te bouwen worden in maart, april en mei 1923 tekening na tekening gemaakt.

01-05-1923    zijn alle tekeningen klaar ... en kan men starten.

16-09-1923    is de eerste steenlegging.

01-11-1924    wordt om 7 uur door pater Ramakers de eerste H. Mis opgedragen.

24-08-1925    kerkconsecratie door Mgr. Schrijnen.

 
vanaf het station (linker foto) via de huidige prinsClausstraat (rechter foto) naar de kerk voor de inzegening

(klik op onderstaande foto's voor een groter formaat!)

      
Op de linker foto is linksboven het oude Kerkplein te zien. Tegenover de kerk staat het thans nog bestaande maar flink verbouwde huis Oranjestraat 26 en 28.

20-04-1930    officiële oprichting van het rectoraat met eigen vastgestelde grenzen. Vanaf 1920 had men maar een beperkte zielzorg toegewezen gekregen van pastoor Röselaers. Nu heeft men zelfstandigheid als auxiliaire kerk met een eigen kerkbestuur onder de naam O.L.Vrouw Boodschap. De eerste officieel benoemde rector is pater G. Weerts.

27-02-1941    wordt het torenuurwerk geplaatst.

1943 /  44    de luidklokken  worden door de Duitsers uit alle kerktorens weggehaald. Ook onze parochie treft dit lot.

13-09-1946    worden drie nieuwe luidklokken besteld.

16-03-1948    arriveren deze nieuwe klokken. Op Palmzondag worden ze door de Deken van Schinnen ingezegend.

08-05-1949    wordt het nieuwe orgel ingezegend.

18-12-1953    wordt besloten het hoofdaltaar te veranderen. Een groot kruisbeeld, vervaardigd door beeldhouwer Jean Weerts, wordt achter het altaar geplaatst.     (Het corpus van dit kruis hangt thans in de Christus Koningkerk van de Montfortparochie.  G.H.  1998)

01-01-1954    vanaf deze datum worden geen plaatsen meer in de kerk verhuurd.

08-04-1955    wordt de nieuwe kruiswegstatie van de religieuze kunstschilder Jaap Min geplaatst. (Deze kruisweg was tot eind 1998 nog te bewonderen in de Christus Koningkerk van de Montfortparochie.   G.H.)               

21-05-1961    vernieuwing op het priesterkoor. Nieuwe communiebanken met reliëfs. Nieuwe lopers en tapijten. (zie volgende foto)

03-12-1961    worden de zijaltaren vernieuwd. De glazenier Jos Hermans maakt twee glas-in-beton taferelen. (ook te zien op de volgende foto)

                             

16-09-1963    torenuurwerk en torenkruis worden verlicht. 

08-12-1968    het rectoraat wordt "verheven" tot parochie.  Als eerste pastoor wordt geïnstalleerd pater H. Polman.

17-12-1972    door een explosie in de verwarmingsketel, waardoor de kerk in dichte rook en roet staat, wordt de kerk gesloten.

15-09-1973    de afbraak begint binnen het kerkgebouw. De banken worden verkocht. De kruiswegstaties e.d. worden opgeborgen.

07-01-1974    de eigenlijke afbraak begint met het verwijderen van de dakpannen.

13-03-1974    valt de toren van de kerk om 9.40 uur om ...

       ... en is op 08-04-1974 niets meer van het kerk en klooster te zien.  

 

                        foto's van de sloop ...

  

  

  
De klokken worden verwijderd. 
De maker van deze site is de gelukkige bezitter
van de klepel uit één van de drie klokken. (De rechter foto is gemaakt in juli 2000)