Nyhtestablå

Uddby kvarn

Kommun: Tyresö

Beskrivning

Uddby kvarn är det enda av tyresöfallen som än idag har kvar en vattendriven anläggning. Här finns fortfarande det lilla vattenkraftverk (1) som installationsfirman Luth & Roséns Elektriska AB lät bygga 1897 för att kunna förse sin fabrik i Stockholm med elektricitet. Anläggningen som renoverades i början av 1980-talet är alltjämt i drift.

Det 13 meter höga fallet vid Uddby kvarn är sedan kraftverket kom till begränsat till en smal strömfåra. Huvuddelen av vattenmassorna från Albysjön leds via en plåttrumma direkt till turbinhuset som är beläget nere vid Uddbyviken. Turbinhuset har fått behålla sitt ursprungliga utseende med putsade tegelväggar och plåtklätt sadeltak. Till kraftverket hörde tidigare även ett tvåvånings bostadshus som dock revs i början av 1980-talet.

Utefter strömfåran och landsvägen strax söder om Uddby kvarn finns idag kvar en mängd stengrunder efter alla de industrianläggningar som föregått kraftverket (2-3). Redan i slutet av 1400-talet fanns en mjölkvarn på platsen. Därefter har kvarnen följts av finpappersbruk, sågkvarn och under 1800-talet slutligen en stor kvarnanläggning som brann ned 1895 (Se vidare avsnittet "Industrier" i kapitlet "Tyresö genom tiderna").

Kommun: Tyresö

Källa till texten: Bratt, Peter 1989 "Tyresö kulturhistoriska miljöer"

Klassificering enligt kulturmiljöprogrammet: Närmiljö

Riksintresse: Nej

L83-0020/02 Uddby kvarn

L83-0020/11 Uddby kvarn