galerie | diskuse | kontakt hledat
Důležité informace: Necenzurovaná, nezmanipulovaná a ucelená fakta z historie i méně známé současnosti...
Nové Internetové stránky
26.05.2004
Oficiální představení a spuštění těchto stránek proběhne na tiskové konferenci 27.5.2004 ve 13.30h v restauraci LA CAMPANELLA, Vinohradská 32/1215, Praha 2.
Pronikání organizovaného zločinu do stát...
06.11.2006
Hans Adam II. Nechci odškodnění, chci sv...
29.08.2006
Trocha latinské moudrosti
28.08.2006
Co má společného Rudolf Slánský ml. a Fr...
19.04.2006
Úřad pro zastupování státu ve věcech maj...
11.04.2006


Petr Cibulka
PravyBlok.cz
Základní přehled důležitých informací pro váš celkový náhled do problematiky rodu Kinských.
základní body | problematika | historie
Prezentace rodu Kinských na základě stručné faktografie, novodobé historie a historických článků.
novodobá | faktografie | strom rodu
Články zabývající se problematkou rodu Kinských, historií i články uveřejněné v ostatních médiích.
celkem v databázi (77)
Právní analýzy a názory k materiálům týkající se Kinských, vyjádření právníků ke konkrétním kauzám.
celkem v databázi (22)
20.10.2005
Analýza mediální prezentace kauzy Kinský
20.10.2005
Kauza Kinský – důkaz frapantního porušování práva jednotlivce na spravedlivý soudní proces a příklad zvůle státu vměšujícího se do nezávislého výkonu
20.09.2004
Závěrečná řeč HOMR - Děčín 14.9.2004
23.07.2004
"Zaručeně pravé" dokumenty
18.06.2004
Potvrzení o výrobě falsifikátu
27.05.2004
Vzor sčítacího archu z roku 1930

Zájemci o obsah www stránek s označením www.knize-kinsky.cz předkládám na těchto stránkách informace, které mají sloužit k tomu, aby si on sám utvořil svůj vlastní názor na široce zveřejňovanou právní věc pana Františka Oldřicha Kinského.


Pokud uvádím formulaci „vlastní názor“, pak mám na mysli názor, který bude založen nejenom na informacích předložených publiku prostřednictvím různých sdělovacích prostředků, stanovisky politiků i některých soudců, ale také a konečně nezkresleně a pokud možno i v podstatné části, když už nikoliv v úplnosti, osobami, které mají zájem na tom, aby i stanoviska a argumenty pana Kinského byly alespoň touto formou doručeny občanům České republiky a všem těm, kteří se o kauzu Kinský blíže zajímají.


Je velmi pravděpodobné, že čtenáři těchto řádků je z médií známo, že se pan Kinský domáhá na soudech České republiky uznání jeho stále existujícího vlastnického práva k rozs...