POTOCCYStanisław "Rewera" (*1579 †1667); podkomorzy podolski 1621, kaszt. kamieniecki 1628, woj. bracławski 1631, podolski 1636, kijowski 1655 i krakowski 1658, hetman polny koronny 1652, hetman wielki koronny 1654, st. halicki, radomski, krasnostawski, ropczycki, medycki, barski, grodecki, kołomyjski, mościcki, drahimski, latyczowski i doliński; ×1 Zofia Kalinowska (†po 1645); ×2 [1658/1661] Anna Mohylanka (†ok. 1665); (1°-v. Maksymilian Przerembski, woj. sieradzki; 2°-v. Jan Sędziwój Czarnkowski, kaszt. kamieniecki; 3°-v. Władysław Myszkowski)

Indeks