Преглед цркве епархије жичке

Подаци о публикацији

 

Наслов: 
Преглед цркве епархије жичке
Први уредник : 
Витомир Видаковић
Подаци о издавању: 
Чачак : Епархија Жичка, 1919-1938.
Штампарија: 
Београд : Доситеј Обрадовић
Сигнатура: 
537/ЗП
Излази: 
месечно

Опис колекције

 

Број докумената: 
6482
Формат докум.: 
jpg
Величина (у px): 
900
Годишта: 
 

1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938

 

 

 

 

 

 

Опис публикације

 

"Најдуже од свих часописа је излазио `Преглед цркве епархије жичке`, од 1919. до 1938. године. У уводнику првог броја читаоци су обавештени да је циљ часописа да објављује полуслужбене вести, али да ће се `пустити и радови других пријатеља цркве и свештеника у којима ће се третирати актуелна питања религије, морала, просвете, из нашег народа и свештенства, пољопривреде и хигијене, као и све оно, што ће бити поучно и корисно за народ.` Поред службених вести, као што су наредбе Синода и жичког епископа, епархијски извештаји, објаве, одликовања, унапређења и казне свештеника, објављени су текстови из историје епархије, српске средњовековне историје, из Првог светског рата, путописи и етнолошки текстови. У рубрици `Библиографија` објављивани су прикази књига и листова, не само религијске садржине, већ и књига поучног и забавног карактера. `Преглед` спада међу угледније часописе те врсте у Србији, а зато је заслужан Живојин Гл. Алексић, који га је уређивао од октобра 1922. до августа 1936. године. Прве три године уредник је био Сретен Ј. Михаиловић. Ова два свештеника су написала највећи број прилога, али запажени су и бројни текстови Радомира Кречковића, Николаја Велимировића и Јефрема Бојовића."
(Марија Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво: библиографија 1833-1941, Чачак : Градска библиотека, 1998, стр. 79-80.)

 

Опис колекције

 

Колекција часописа „Преглед цркве епархије жичке" подељена је према годинама излажења, од 1919. до 1938. године, када се излажење часописа сели у Краљево, али под новим именом "Жички благовесник". Колекција је претражива у пуном тексту. Ширина скенираних страна износи 900 пиксела, документи су у jpg формату.