Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Botanické mapy

Botanické mapy

ilustrace

Na Mapových službách Portálu veřejné správy http://geoportal.cenia.cz byly ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR vytvořeny dvě nové mapové úlohy s botanickou tématikou - Fytogeografické členění ČR a Potenciální přirozená vegetace.

Regionálně fytogeografické členění vychází především ze současného rostlinného pokryvu (flóry a vegetace), ale odráží též jeho vývoj včetně vlivů lidské činnosti.

Zveřejněná mapa vychází z díla:
Slavík B. [ed.] (1987): Regionálně fytogeografické členění ČR. - Příloha (mapa), In: Hejný S. & Slavík B. [eds.], Květena ČSR I, Academia, Praha

Potenciální přirozená vegetace představuje rostlinný pokryv, který by se vytvořil v určitém území a v určité časové etapě za předpokladu vyloučení jakékoliv další činnosti člověka. Zahrnuty jsou však nevratné změny způsobené člověkem až do doby konstrukce mapy, zatímco u vratných změn prostředí, jako například eutrofizace vod či znečištění ovzduší se předpokládá jejich zánik s přerušením činnosti člověka.

Zveřejněná mapa vychází z díla:
Neuhäuslová Z. & Moravec J. [eds.] et al. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky - Map of Potential natural vegetation of the Czech Republic. – 1 map. color., ed. Kartografie, Praha