Olaf Eliassen

Olaf Eliassen

Árja

Ávjovárri krets

Fødselsdato:

Sivilstatus:

Tlf.: +47 482 89 129

CV

Yrke

- Kombinasjonsutøver
- Tidligere kraftfôrlagerbestyrer

Verv

2003 - 2007 Kommunestyrerepresentant, Porsanger kommune
2003 - 2007 Formannskapsmedlem, Porsanger kommune
2002 - Styreleder i sjøsamisk kompetansesenter, Billefjord
1999 - 2003 Formannskapsmedlem, Porsanger kommune
1997 - 1999 Fylkestingsrepresentant, Finnmark
1995 - 2003 Kommunestyrerepresentant, Porsanger kommune
1993 - 1995 Nestleder i Finnmark Bondelag

Verv i Sametinget

2009 - 2013 Sametingsrepresentant; medlem i nærings og kulturkomiteen
2005 - 2009 Sametingsrepresentant; medlem i nærings og kulturkomiteen, medlem i tilskuddstyret
2001 - 2005 Sametingsrepresentant; medlem i nærings og kulturkomiteen, medlem i tilskuddstyret