Přeskočit na obsah
První místopředsedkyní ANO je Věra Jourová

V pátek 15. března se poprvé po celostátním sněmu sešli členové nově zvoleného předsednictva hnutí ANO.

Nejočekávanějším bodem byla volba prvního místopředsedy, ale rozdělovaly se také kompetence jednotlivým členům předsednictva. Na programu byla i situace v Libereckém kraji, který je momentálně bez předsedy.

První místopředsedkyní, která bude mít na starosti programové výstupy, ale i výstupy do médií, se jednohlasně stala Věra Jourová, dosavadní manažerka hnutí ANO a bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj.

Nové třináctičlenné předsednictvo si také rozdělilo kompetence podle zaměření jednotlivých členů.  Předseda hnutí Andrej Babiš má i nadále v gesci výběr zaměstnanců profesionálního zázemí strany, tedy manažera hnutí a krajské koordinátory. I on bude dohlížet na vznikající program.

Věra Jourová se bude dále jako místopředsedkyně i garantka příslušné části programu zabývat občanskou společností, bojem proti korupci a zahraniční politikou. Místopředseda Jan Hammer bude řešit ekonomiku hnutí a oslovovat potenciálně sympatizující podnikatele.

Místopředsedkyně Jana Valinčičová bude mít na starost organizaci hnutí a interní volby, Petr Harvánek si vzal za své marketing, komunikaci a problematiku zaměstnaností. Oblastí místopředsedkyně Jany Greplové je veřejná správa a práce na programu, především co se týče samosprávy.

Předsednictvo dále odsouhlasilo nový volební sněm v Libereckém kraji, na kterém by měl být vybrán předseda tamní krajské organizace ANO. Každá oblastní organizace přitom v kraji bude mít pět hlasů, aby byla zajištěna rovnováha mezi jednotlivými oblastmi.

Hnutí ANO

Přeskočit na menu