Over Nederland Opent

De kern van open data is het delen van of toegang geven tot data voor hergebruik door derden, zonder dat voorwaarden worden gesteld aan dat gebruik. Met open data wordt een bron van creativiteit en kennis aangeboord die zich ver buiten organisaties uitstrekt. De mogelijkheden van cocreatie, crowdsourcing en e-participatie zijn grenzeloos.

In dit boek laat Carlien Roodink ondernemers, ambtenaren en andere pioniers aan het woord in 50 inspirerende verhalen uit de praktijk. Daarnaast biedt zij een verfrissende kijk op het ontstaan van de instituties, zoals onze overheid en financiële instellingen, door ze in een historisch perspectief te plaatsen. De digitale samenleving heeft echter heel andere kenmerken dan de traditionele economie. Dit boek laat zien hoe de grenzen van deze instituties geopend worden door mensen, die in netwerken met elkaar verbonden zijn.

Veel dank gaat uit naar alle mensen die een gastbijdrage voor hoofdstuk 6 Verhalen uit de Praktijk hebben geleverd en die de publicatie in boekvorm mede mogelijk hebben gemaakt:

Robin Albregt  – Rieta Aliredjo – Johan van Arragon – Alette Baartmans – Laurens Brandes – Maarten Brinkerink – Mellouki Cadat – Jonathan Carter – Anna Chojnacka – Henry de Cock – Herco Coomans – Tom Demeyer – Marjan Delzenne – John van Echtelt – Mariken Gaanderse – Paul Francissen – Raymond Franz – Bram Fritz – Paul van de Haak – Jeroen Hatenboer – Arjen Hof – Marius Hogendoorn – Menno van der Horst – Yvonne Jansen-Dings – LIzzy Jongma – Hanneke van Kempen – Wouter Kesseler – David Kok – Stefan de Konink – Menno van de Koppel – Jaap Korteweg  – Mario Kortman Frido Kraanen – Frank Kresin – Robert Lievers – Paul Manwaring – Ron van der Lans – Holger Peters – Yannick du Pont – Bob Ran – Zameer Razack – Jasja van Rootselaar – Roelant Reizevoort – Marco van Schaardenburgh – Harro Stokman – Tiffany Vlemmings – Hans Wormer – Dirk van der Woude – Harmen Zijp

Beeld: WilcozPics

Deze online publicatie is tot stand gekomen in het kader van het project Nederland Opent Data. Het project werd ondersteund door een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken. De publicatie is als boek op 6 februari 2013 uitgereikt Constantijn van Oranje-Nassau tijdens ‘Slimme steden, verhalen uit de praktijk’, een bijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken, de Digitale Steden Agenda, de G32, Stedenlink en de G4.

Samenstelling en tekst: Carlien Roodink

Eindredactie: Josje Spinhoven

Grafische verzorging: Waag Society

Online publicatie: Media Republic

© 2013, Carlien Roodink
Deze publicatie verschijnt onder een Creative Commons licentie Naamsvermelding- NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland.

Het beeldmateriaal door de betrokkenen ter beschikking gesteld of door derden gedeeld onder een Creative Commons licentie tenzij anders is vermeld.