Izaberi jezik: Bosanski Cpпckи Hrvatski English Četvrtak, 10.03.2016 3:15 h A A A  

"Sarajevo & East Sarajevo EYOF 2019"

Sarajevo i Istočno Sarajevo će biti domaćini Europskog omladinskog olimpijskog festivala (EYOF) 2019. godine.

learn more
Dobrodošli na službene stranice Grada Sarajeva

Osmansko doba

Print   E-mail
Islamski sakralni objekti

Careva džamija
Na mjestu današnje džamije bila je džamija sa četvorovodnim krovom koju je izgradio Isabeg Ishaković u drugoj polovici XV vijeka. Današnja džamija sa kupolom nad prostorom za namaz i tri kupolice na trijemu. izgrađena je u 1566. god. po naređenju sultana Sulejmana Veličanstvenog.

Trijem okružuje dvorište džamije. Dvije strane trijema su 1847. zazidane, a 1912. god. je dograđena i zgrada Ulema Medžlisa, arhitekta je bio Karl Paržik, koji je poštovao oblik, i modul džamije. Munara je osmerokutna i jedna od najljepših na ovom prostoru. 


Gazi Husrev-begova džamija
Gazi Husrev-begova džamija (1530/31.) je najznačajnija islamska građevina u Bosni i Hercegovini, koja se po svojim arhitektonskim vrijednostima, razigranom osnovom, višekupolnim sistemom i smjelim konstruktivnim rješenjem, izdvaja od svih potkupolnih džamija građenih kod nas. prostor za namaz Gazi Husrev-begove džamije pokriven je kupolom (raspona 13 m i visine 26 m), dok proširenja sa strane pokrivaju male kupole. Ova proširenja, zovu se tetime i imaju posebne ulaze, a služile su za prijem putujućih derviških redova. Mihrab je pokriven polukupolom. Njen graditelj je bio Adžem Esir Ali u to vrijeme glavni arhitekt Osmanskog carstva. On je u gradnji ove džamije primijenio rano-istanbulski stil, koji daje pečat prepoznatljivosti čitavom ostvarenju. Kamena plastika i stalaktitni ukrasi, integralni su dio općih vrijednosti džamije, a arabeska nastala po ugledu na prvobitnu, poslije pohoda Eugena Savojskog (1697.) je bila uništena. Obnovljena je 1762., ali je izgorjela 1879. i ponovo obnovljena 1886. godine.

Gazi Husrev-begova džamija je bila i ostala najznačajnija osmanska građevina u Bosni. Ona sa šadrvanom, mektebom, abdestham, turbetima i Gazi Husrev-begovim i Murad-bega Tardića, haremom, muvekithanom sa munarom visokom 45 m i Sahat-kulom dominira čaršijom i čini njen središnji i najveći kompleks. Ovaj kompleks je svojim vjekovnim postojanjem, utjecao na graditeljske aktivnosti svih okolnih prostora, ulica i mahala.

Izvršeni su obimni restauratorski radovi pošto je džamija bila oštećena tokom agresije 1992/95.


Džamija Muslihudina Čekrekčije
Džamija Muslihudina Čekrekčije, izgrađena je kao druga džamija sa kupolom u Sarajevu 1526., na prostoru Baščaršije. Džamija ima plitku kupolu, i opasana je dućanima. Na njoj se upravo vrše restauratorski zahvati. Prvu džamiju sa kupolom izgradio je 1517. Mustafa Skenderpašić sin bosanskog sandžak-bega Skender-paša koji je na prostoru današnje Skenderije izgradio dvor, veliki broj dućana, tekiju i karavan-saraj. Džamija je bila u ranoistanbulskom stilu. Djelomično je porušena u vrijeme austrougarske okupacije, a potpuno poslije Drugog svjetskog rata.
 
Džamija Havadže Durake - Baščaršijska
Izgrađena je polovinom XVI vijeka. Imala je u početku drvenu kupolu koja je u pohodu Eugena Savojskog, 1697. god. uništena, pa je rekonstrukcijom poslije Drugog svjetskog rata dobila današnji izgled, sa kamenom kupolom.
 
Ferhadija Džamija
Ferhad-beg Vuković-Desisalić, bosanski sandžak-beg izgradio je ovu džamiju. Džamija ima jednu kupolu iznad prostora za namaz i tri kupolice na trijemu. Sačuvala je autentičnost arabeske i klesarskih ukrasa. Oštećena je tokom agresije 1992/95.
Ali-Pašina džamija
Džamiju je izgradio Hadim Ali-paša, budimski begler-beg 1560/61. god. u vrijeme kada je upravljao Bosanskim pašalukom. Džamija je izgrađena u klasičnom istanbulskom stilu. Kupola pokriva prostor za namaz, a tri kupolice trijem, a zbog svojih plemenitih proporcija stoji u vrhu ljestvice svih izgrađenih potkupolnih džamija kod nas. U okviru kompleksa se nalazi turbe sa dva sarkofaga aradskih šehida, Avde Sumbula i Behdžeta Mutevelića. Džamija je bila teško oštećena tokom agresije 1992/95.
 
Džamija Šejha Magribije
Na krajnjem zapadu starog Sarajeva (danas na Marindvoru) izgrađena je polovinom XVI vijeka džamija Šejha Magribije.

Iako pokrivena četvorovodnim krovom, ona u svojoj unutrašnjosti ima koritasti svod od kasetiranih bojenih daščica. Ispred džamije je trijem sa drvenim stupovima na kamenim legarama i kapitelima i sa kamenim, dok se kamena munara izgrađena na masivnom postolju isticala svojom vitkošću. Teško je oštećena tokom agresije 1992/95.
 
Vekil-Harač džamija ili Hadžijska
Izgradio je 1541/1561. god., Gazi Husrev-begov intendant, po kome je dobila i ime. Pošto je bio običaj da odavde kreću hadžije u Mekku, nazvana je Hadžijska. Nalazi se ispod Alifakovca. Ograđena je zidom, u kome se nalazi kamena česma, koju je početkom XIX vijeka obnovio sarajevski kadija Mustafa Fevzi, o čemu govori natpis.
 
Bijela džamija
Ispod Jajca kasarne na Vratniku u prvoj polovici XVI vijeka divan-kjatib Gazi Husrev-bega, Hajdar-efendija izgradio je ovu džamiju. Munara je vitka i kamena, a sofe imaju sprat što čini džamiju posebnom. Bila je teško oštećena tokom agresije 1992/95., ali je u potpunosti obnovljena.
 
Sinanova tekija
To je tekija derviša kaderijskog reda. Sagradio je Hadži Sinan-aga bogati sarajevski trgovac ili njegov sin, Mustafa-paša, silahdar Sultan Murata IV. Kaligrafska dekoracija posebnih vrijednosti koja ukrašava zidove tekije nastala je u XVIII vijeku. 
 


 
Kuršumlija medresa
U Sarajevu je bilo 70 mekteba, i 12 medresa. Najvrjedniji objekat u arhitektonskom stilu bila je medresa koju je izgradio Gazi Husrev-beg, 1537. god., preko puta svoje džamije i posvetio svojoj majci Seldžuki, po čemu je medresa dobila i ime Seldžukija, ali je narod prozva Kuršumlijom, zbog olovnog pokrivača. Medresa je klasičnog rješenja po kome su medrese građene, sa centralnim atriumom oko koga su trjemovi sa stupovima, te dvanaest učionica i dershana (sala za predavanja).

Objekat je građen od kamena, a svaka učionica pokrivena je kupolom i ima vlastiti kamin i odžak. Pošto je bila oštećena tokom agresije 1992./95., izvršeni su obimni restauratorski radovi. 


Olimpijski bazen Otoka

Vijećnica otvorena
9. maja 2014.

Virtualni prikaz unutrašnjosti VijećniceKoncert Becke filharmonije
28.06.2014.