ความเป็นมาของเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชาเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพประสานความร่วมมือเพื่อจัดทำเพลงสัญลักษณ์ในวโรกาสดังกล่าว

เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา(ภาพจากวีดีโอ เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา พิพิธภัณฑ์ ธงชาติไทย: youtube.com)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศใช้เพลงนี้เป็นสื่อและสัญญลักษณ์ ในการถวายความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 รัฐบาลจะจัดพิธี เฉลิมฉลองตั้งแต่วันที 1 มกราคม พุทธศักราช 2542 เป็นต้นไป ในการนี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก รัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อจัดทำเพลง ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ แห่ง ความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ประชาชนชาวไทยทั้งชาติน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา  ขับร้องโดยศิลปินจำนวน 72 คน

เนื้อร้อง เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

คำร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร, อาจินต์ ปัญจพรรค์, สุรพล โทณะวณิก, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์และคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
ทำนอง: สง่า อารัมภีร์, นคร ถนอมทรัพย์, เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์และประสิทธิ์ พยอมยงค์
เรียบเรียงเสียงประสาน: ประสิทธิ์ พยอมยงค์และกิตติ ศรีเปารยะ
บรรเลงโดย: วงดนตรีเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร

(หญิงเดี่ยว)
(ญ 1)  บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ที่ในยุ้งฉางมีข้าว
(ญ 2)  น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหิรไปบรรเทาด้วยพระบาท
(ญ 3)  เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติพ้นภัย

(ชายเดี่ยว)
(ช  1)  แผ่นดินถิ่นเมืองทอง  ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
(ช  2)  ธ เป็นพลังแผ่นดินสมานพลังชีวินของชนชาวไทย
(ช  3)  อุ่นใจไพร่ฟ้าพระบุญาเกริกไกรภูมิพลมหาราชา

(ขับร้องหมู่)
อ้าองค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชาทุกร้อนใด ๆ กรายมา โอ้ฟ้าเป็นดังฝนดับไฟ

ภูมิใจไทยร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลังแผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัยภูมิพลังแผ่นดิน

เทิดไทนบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริศแพร้ว พิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
(ซ้ำขับร้องหมู่อีกครั้ง)

เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา จัดเป็น 1 ใน 6 เพลงสำคัญของแผ่นดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งอีก 5 เพลง คือ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ และเพลงชาติไทย เราสามารถรับฟังหรือ เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา mp3 หรือค้นหาเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา 4sh เวอร์ชั่นอื่นๆ ได้จากเว็บไซต์ 4shared.com

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

– ข้อมูล เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา: th.wikipedia.org