Opera Software
 1. Paski narzędzi
 2. Menu
 3. Panele
 4. Szybkie wybieranie
 5. Zakładki
 6. Widżety
 7. Notatki
 8. Blokowanie zawartości
 9. Ochrona przed oszustwami
 10. BitTorrent
 11. Tryby wyświetlania
 12. Narzędzia dewelopera
 13. Preferencje
 14. Zaawansowane
 15. Mysz
 16. Poczta i grupy dyskusyjne
 17. Kanały informacyjne
 18. Czat
 19. Okna dialogowe
 20. Tworzenie kopii zapasowej

Ciasteczka

Omówione w tym dokumencie ustawienia umożliwiają sprawowanie kontroli nad obsługą ciasteczek.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu, naciśnij Page Down lub Page Up.

Akceptuj ciasteczka
Wszystkie ciasteczka będą przyjmowane.
Akceptuj tylko ciasteczka z odwiedzanej witryny
Wszystkie ciasteczka pochodzące z innych serwerów, niż serwer, na którym umieszczona jest witryna, będą odrzucane.
Nigdy nie akceptuj ciasteczek
Wszystkie ciasteczka będą odrzucane.

Niektóre witryny WWW wymagają włączonej obsługi ciasteczek. Jeżeli chcesz, aby te witryny działały, a jednocześnie nie chcesz, aby pomiędzy wizytami były przechowywane ciasteczka, wybierz opcję usuwania ciasteczek podczas zamykania Opery.

Jeżeli chcesz samodzielnie decydować o przyjmowaniu każdego ciasteczka, zaznacz opcję „Pytaj przed zaakceptowaniem ciasteczek”. Podczas każdej próby wysłania ciasteczka do twojego komputera zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające podjęcie decyzji.

Preferencje dla witryny

Obsługa ciasteczek może być uzależniona od serwera, który je wysyła. Na przykład możesz akceptować ciasteczka z witryny www.przyklad.org, ale odrzucać ciasteczka z www.przyklad.com.

Podczas przeglądania sieci na twoim dysku pojawia się coraz więcej ciasteczek. Menedżer ciasteczek umożliwia ich przeglądanie oraz kontrolę sposobu ich obsługi przez Operę.

Domyślnie wszystkie serwery korzystają z ustawień określonych w oknie preferencji, jednak każdemu serwerowi możesz przypisać indywidualny zestaw ustawień. Można to robić wybierając odpowiednie opcje w oknach dialogowych informujących o przesyłanych ciasteczkach lub określając stałe ustawienia.

Aby zmodyfikować ustawienia ciasteczek dla odwiedzanej witryny, kliknij stronę prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie „Preferencje dla witryny” i przejdź do karty „Ciasteczka”, na której dostępne są takie same opcje, jak te opisane w sekcji „Ogólna obsługa ciasteczek”.

W oknie ogólnych ustawień ciasteczek:

 1. Kliknij przycisk „Menedżer ciasteczek”.
 2. Znajdź serwer wpisując jego nazwę w polu szybkiego wyszukiwania lub klikając listę.
 3. Kliknij przycisk ”Właściwości”, aby określić sposób obsługi ciasteczek z wybranego serwera.

Konflikt ustawień

Jeżeli dla tej samej witryny określono różne konfiguracje obsługi ciasteczek i jedna z nich powoduje ich odrzucanie, wówczas wszystkie ciasteczka z tej witryny będą odrzucane. Jeśli np. zablokujesz wszystkie ciasteczka z domeny przyklad.com, wówczas blokowane będą również ciasteczka ze wszystkich serwerów znajdujących się w tej domenie. Nawet jeśli zezwolisz na przyjmowanie ciasteczek z serwera www.przyklad.com, będą one odrzucane.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach (po angielsku).