Volg de livestream vanaf 19.30u

Onze vrijheden verdedigen!

De Europese beschaving kent een vrijheid van denken, spreken en doen - die uniek is in de wereldgeschiedenis. Die vrijheid, waarvoor vele offers werden gebracht, is niet alleen een kostbaar, maar ook een kwetsbaar goed.

De massale immigratie uit landen met een fundamenteel verschillende cultuur zorgt ervoor dat een aantal verworvenheden - zoals de vrijheid van meningsuiting, scheiding van kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw - opnieuw in vraag worden gesteld. Vrijheden die wij ondertussen als vanzelfsprekend beschouwen, blijken dat voor anderen niet. Kortom: als we onze vrijheden en verworvenheden willen behouden, zullen we ze moeten verdedigen.

Het colloquium ‘Onze vrijheden verdedigen!’ is het laatste in een reeks van drie. Voor deze laatste editie kunnen we opnieuw rekenen op een aantal sprekers van formaat, onder meer uit Nederland. Eén ervan kent u zeker: Geert Wilders, voorzitter van de Partij voor de Vrijheid.

U komt toch ook?

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang
Lid van BENV

Programma

Vrijdag 4 maart om 19u30 in De Loketten - Vlaams Parlement.

Chris Janssens

Chris Janssens

Inleiding

Colloquiumvoorzitter
Fractievoorzitter Vlaams Parlement

Machteld Zee

Machteld Zee

Kiezen voor Sharia?

Onafhankelijk wetenschapper gepromoveerd op multiculturalisme, Islamitisch fundamentalisme en Shariaraden (Universiteit Leiden)

Geert Wilders

Geert Wilders

Vrijheid van meningsuiting

Voorzitter Partij voor de Vrijheid
Fractieleider in de Tweede Kamer

Tom Van Grieken

Tom Van Grieken

Slotwoord

Voorzitter Vlaams Belang
Lid van BENV

Stadskledij gewenst. Na het colloquium wordt u een receptie aangeboden.

Wegbeschrijving

Adres
De Loketten
Vlaams Parlement
IJzerkruisstraat 99
Brussel

Met de trein
Van het Centraal Station tot aan de loketten van het Vlaams Parlement is ongeveer een kwartier wandelen.

Met de metro - bus - tram
De loketten liggen op 100 meter van de metrohalte Madou. Bus 29, 63, 65 en 66 stoppen in de omgeving van de loketten (uitstappen aan halte Drukpers). Tram 92 en 94 hebben haltes in de Koningsstraat (uitstappen aan halte Congres).

Gps en routeplanner
De Loketten, een onderdeel van het Huis der Vlaamse Volksvertegenwoordigers, liggen in de IJzerenkruisstraat te Brussel.

Voor dit colloquium moet men zich inschrijven. 1 persoon is 1 inschrijving!
Op dit moment zijn alle plaatsen volzet.