Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens regioner och marknadsområden

Utöver tio geografiskt indelade marknadsområden finns ett särskilt marknadsområde för Arbetsförmedlingens nationella service.
Arbetsförmedlingen Kultur Media och Arbetsförmedlingen Sjöfart ingår i marknadsområdena.

Karta över Arbetsförmedlingens regioner och marknadsområden.

Klicka på kartan för att göra den större.

Tillägsinformation

Mer information