ספרי קודש לעיון והורדה חינם 53,125 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת - ספר מנחת שבת
מחבר גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886
Title
Author
מקום דפוס ווארשא
שנת דפוס תרנד
Pub. Place
Pub. Date 1894
Pages דפים 395
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור Library of the YIVO Institute for Jewish Research More Info
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת - ספר מנחת שבת - גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886