ספרי קודש לעיון והורדה חינם 53,125 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר קיצור שלחן ערוך <מסגרת השלחן, לבושי טהרה> - הלכות נדה
מחבר הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן, 1844-1910
Title Kitzur Shulchan Oruch im Malbushei Taharah
Author Helbersberg, Chaim Yeshaya haCohen
מקום דפוס תל אביב
שנת דפוס תשכא
Pub. Place Tel Aviv
Pub. Date 1961
Pages דפים 50
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
קיצור שלחן ערוך <מסגרת השלחן, לבושי טהרה> - הלכות נדה - הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן, 1844-1910