Tikšanās ar māsu draudzēm Latvijā

Ikdienas steigā un kalpošanā mūsu pašu draudzē šeit, Mineapolē, bieži nākas piemirst, cik svarīgas ir mūsu attiecības ar māsu draudzēm Latvijā. Mineapoles draudze ir īpaši svētīta ar 5 „māsām” – Nīcas, Augstkalnes-Mežmuižas, Slokas, Salas Sv. Jāņa un Varakļānu Sv. Krusta draudzēm. Ciemojoties Latvijā augusta mēnesī, man un māc. Dāgam bija iespēja satikties un iepazīties ar šo draudžu mācītājiem. Apskatījām dievnamus un ieguvām pirmos iespaidus.10. augusta pievakarē satikāmies ar Nīcas draudzes māc. Arvīdu Bobinski un viņa kundzi Inesi. Kā vēlāk uzzinājām, Inese ir draudzes ērģelniece. Nedaudz vēlāk mums pievienojās arī draudzes kasiere. Vispirms apskatījām dievnamu, kas ir tiešām skaists un uzturēts labā stāvoklī. Tā kā tikāmies sestdienas vakarā, tad altāris jau bija sagatavots nākamajā dienā paredzētajām kristībām. Dievkalpojums svētdienā nebija paredzēts, tā vietā mācītājam bija jānovada vairāki kapu svētki viens pēc otra. Pēc baznīcas apskates mūs mīļi pacienāja ar vietējiem labumiem. Tur tad arī varējām pasēdēt un vairāk iepazīties. Uzzinājām, ka Nīcas dievnamam agrāk bijis arī zvanu tornis. 2. pasaules karā tas ir „nobumbots”. Tagad baznīcas zvans atrodas blakus dievnamam speciāli izveidotā paaugstinājumā. Turklāt, šo baznīcas zvanu draudzei dāvinājis Kārlis Ulmanis.Nākamajā dienā devāmies tālāk ceļā, lai satiktos ar Augstkalnes-Mežmuižas māc. Guntaru Lūsīti, draudzes priekšnieku Edvīnu, kasieri un diviem draudzes locekļiem. Tāpat kā Nīcas draudzē, arī šeit apskatījām dievnamu. Redzējām, ka baznīcai ir uzlikts jauns jumts. Sakristejā, kur notiek arī svētdienas skoliņa, mūs atkal gaidīja galds ar dažādiem gardumiem. Tur mums gāja jautri, jo draudzes mācītājs dalījās dažādos jokos, kādus ir dzirdējis vai pieredzējis saistībā ar draudzes dzīvi.15. augustā apciemojām Slokas draudzi un māc. Aivaru Gusevu. Salīdzinot ar divām iepriekšējām draudzēm, kas atrodas laukos, Slokas draudzes dzīve jau ir vairāk raksturīga pilsētas draudzes dzīvei. Ir lielāks baznīcā nācēju skaits svētdienās, tāpat arī draudzei ir atsevišķa ēka – svētdienas skolas nams „Brīnums”, kur arī norisinās dažādas aktivitātes, kā piemēram, koris, nometnes utt. Arī Slokā mūs mīļi pacienāja ar ēdienu, ko bija sarūpējušas divas draudzes locekles. Sapratām, ka Slokas draudzei ir liela sadraudzība ar vienu amerikāņu draudzi Floridā. Floridieši cītīgi apciemo Sloku vasaras periodā, kad tiek rīkotas nometnes. Apskatīt Salas Sv. Jāņa dievnamu mums diemžēl neizdevās, taču māc. Aivars, kurš tur arī kalpo, pastāstīja, ka draudzīte turas labi.Māc. Dāgam bija tas gods 18. augusta dievkalpojumā kalpot Varakļānu Sv. Krusta draudzē kopā ar draudzes māc. Reini Kulbergu. Interesanti bija tas, ka abiem mācītājiem savā starpā nebija tik daudz laika sarunāt, kurš darīs ko. Pēdējā brīdī tika nolemts, ka māc. Dāgs varētu brīvi sprediķot. Tā kā mums nebija līdzi talāra, māc. Reinis aizdeva vienu no savējiem. Viss izdevās tiešām labi un svētīgi. Dievkalpojumam sekoja sadraudzība, kur māc. Dāgs pastāstīja par mūsu draudzi. Tad abi gani devās uz māc. Reiņa dzīvokli, lai iepazītos ar sievu un bērniem. Bērni vēl ir par mazu, lai dotos uz dievkalpojumu. Māc. Reinis vēl kalpo 3 draudzēs – Ludzā, Rēzeknē un Viļānos. No tikšanās varēja saprast, ka lielākā vajadzība pašlaik ir māc. Reiņa Rēzeknes dzīvokļa savešana kārtībā, kas atrodas blakus baznīcai.Kā sveiciens no mūsu draudzes katram mācītājam tika pasniegta naudas velte 100 latu vērtībā, par ko mācītāji bija ļoti pateicīgi. Esam priecīgi, ka varējām tuvāk iepazīt šīs draudzes un ceram uz turpmāku attiecību veidošanu.   

Ces professionnels sont-ils assez honnêtes pour dire où leur formation s'est effectuée? En cas de défaillance, suis-je fondée à leur imputer un manque de formation? Vous direz ALLONS BON cialis www.cialisgeneriquefr24.com MA BONNE DAME le niveau est égal. Et pourquoi la vendre aussi chère?

background