Koh Chang Accommodation 1 Koh Chang Accommodation 2 Koh Chang Accommodation 3 Koh Chang Accommodation 4
Koh Chang
 
Koh Chang Check Price

Booking.com

IBOOK 247

Hotels 2 Thailand

SAWADEE

 
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
Laoya Resort |  เกาะเหลายา รีสอร์ท เกาะเหลายา
 


เกาะเหลายา รีสอร์ท

RE:PACKAGE TOUR - เหลายารีสอร์ท
ราคาต่อท่าน
3 วัน 2 คืน
2 วัน 1 คืน
คืนต่อไปคืนละ
ห้องพัก 2-4 ท่าน
4,800.-
2,500.-
2,300.-
ห้องพักรวม 10-18 ท่าน
4,400.-
2,300.-
2,100.-
* เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ฟรี เด็ก 3-7 ขวบ คิด 50 % เด็กโตคิดราคาผู้ใหญ่
การสำรองที่พัก

ระบุจำนวนผู้เข้าพักที่แน่นอน และชำระเงินทั้งหมด 100 % ในวันจองโดยโอนผ่าน

ธนาคารทหารไทย สาขาตราด บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เหลายารีสอร์ท
อัตรานี้รวม
 • ค่าที่พัก
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่าง
 • ค่าเรือไป-กลับ (แหลมงอบ-เกาะเหลายา)
 • ค่าเรือไปดำน้ำชมปะการัง (ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ) ฟรี
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ตู้เย็น
 • ทีวี UBC
 • ห้องคาราโอเกะ
 • โต๊ะสนุกเกอร์
   
เวลาเดินทาง
ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือกรมหลวง แหลมงอบ เวลา 9.00 น. (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)
กลับออกเดินทางจากท่าเรือ เกาะเหลายา เวลา 8.30 น.
* ท่านที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมีที่รับฝากรถตรงข้ามกับท่าเรือคิดค่าบริการ 50 บาท/คืน/คัน
* มีบริการเรือเร็วให้เช่า

เหลายารีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆ เพื่อความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เหลายารีสอร์ท ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำเครื่องดื่มทุกชนิดขึ้นเกาะโดยเด็ดขาด

 

รายการ 3 วัน 2 คืน พักเหลายา รีสอร์ท 2 คืน
วันแรก
แหลมงอบ - เกาะเหลายา
09.00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายท่าเรือกรมหลวง อ.แหลมงอบ จ.ตราด พร้อมเก็บสัมภาระลงเรือ นำท่านเดินทางสู่เกาะเหลายา รีสอร์ท เป็นเกาะ ที่สวยงาม น้ำทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก
11.00 น. ถึงเกาะเหลายา รีสอร์ท นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำดูปะการัง หน้าเกาะหลายา เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชายหาดนานาประเภท โดยทีมงานของรีสอร์ท เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ชักคะเย่อ วิ่งเปรี้ยว
16.30 น. รับประทานอาหารว่าง
17.00 น. แยกย้ายกันเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ
20.00 น. ขอเชิญร่วมร้องเพลงดนตรีคาราโอเกะ
21.00 น. รับประทานอาหารว่าง
24.00 น. เข้าที่พัก ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง
เกาะเหลายา - เกาะหวาย หรือ หมู่เกาะกระ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และชมทัศนียภาพอันสวยงามบนเกาะเหลายา
09.00 น. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชายหาดนานาประเภท โดยทีมงานของรีสอร์ท เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ชักคะเย่อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.30 น. นำท่านลงเรือ เดินทางมุ่งสู่เกาะหวาย หรือหมู่เกาะกระ เพื่อดำน้ำชมปะการัง ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลตะวันออก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
16.30 น. ถึงเกาะเหลายารับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท พร้อมเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีคาราโอเกะ
20.00 น. เชิญร่วมกิจกรรมร้องเพลงดนตรีคาราโอเกะ
21.00 น. รับประทานอาหารว่าง
24.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท เตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
08.00 น. เตรียมพร้อมที่ท่าเรือ อำลาเกาะเหลายา
08.30 น. ออกเดินทางจากเกาะเหลายา มุ่งสู่ท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ
11.00 น. ถึงท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ เก็บสัมภาระจากเรือ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
"แล้วอย่าลืมเหลายานะคะ ว่างๆ แวะมาเที่ยวอีกค่ะ เหลายาคิดถึงคุณเสมอ"
หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ และความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รายการ 2 วัน 1 คืน พักเกาะเหลายารีสอร์ท
วันแรก แหลมงอบ - เกาะเหลายา
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือกรมหลวงชุมพร อ.แหลมงอบ จ.ตราด นำท่านเดินทางสู่ เกาะเหลายารีสอร์ท ซึ่งเป็นเพชรเม็ดงามแห่งทะเลตะวันออก
11.00 น. ถึงเกาะเหลายารีสอร์ทนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
13.30 น. นำท่านลงเรือเพื่อชมทัศนียภาพของเกาะต่าง ๆ และความงามใต้ท้องทะเล ณ เกาะหวาย หรือหมู่เกาะกระ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและจำนวนลูกค้า)
16.30 น. ถึงเกาะเหลายา รับประทานอาหารว่าง มีกิจกรรมกีฬาชายหาด
19.00 น. บริการอาหารเย็น ที่เทอเรซริมหาดของรีสอร์ท พร้อมฟังเสียงคลื่นกระทบชายฝั่ง และดนตรีคาราโอเกะ
21.00 น. รับประทานอาหารว่างเสร็จเรียบร้อย รวมกิจกรรมแฝงกายเป็นชาวเล ตกปลาหมึก ที่สะพานท่าเทียบเรือ
วันที่สอง เกาะเหลายา - แหลมงอบ
07.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเตรียมตัวเก็บสัมภาระ เดินทางกลับ
08.00 น. พร้อมกันที่เรือเตรียมตัวเดินทางกลับ
08.30 น. เรือออกเดินทาง อำลาเกาะเหลายา นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ
10.30 น. ถึงฝั่งท่าเรือกรมหลวง แหลมงอบ เก็บสัมภาระเดินทางกลับ
"อย่าลืมซื้อของฝากกลับไป ฝากคนที่บ้านนะ"
หมายเหต กำหนดการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและ ความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าบริษัทเหลายา รีสอร์ท จำกัด.
LAOYA RESORT CO, LTD.


87/4 ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000.
โทร. (039) 512 818 , 512 828. แฟกซ์ : (039) 512 828.

 

 
 
 
 
 
 
 
  Koh Chang Info Weather
Koh Chang Video Eastern Introduction
Koh Chang Big Map Koh Chang Gallery
Koh Chang Map Resorts & Hotels Info
Useful Number Trat Info
How to go Koh Chang World Time & Traveller
Ekamai Transport Station Thai Festival
Koh Chang - Ranong Khao San Road
News About TAT
Koh Chang Dive Guide Cycling in Thailand
Koh Chang Ferry Info Embassies & Consulates
Currency Exchange Airlines
 
 
 


 
 

 
eXTReMe Tracker
Koh Chang Info. By Koh Chang 2 Thailand
www.kohchang2.com : All right reserved. © 2005 -
. Contact : kohchang2@gmail.com