Správa Pražského hradu ve spolupráci s Art for Public s.r.o., Global Art Exhibitions, Inc.
a kurátorů prof. Lionella Puppiho a prof. Sereny Baccaglini s potěšením uvádí výstavu obrazů sponzorovanou Maserati, UniCredit a Montegrappa
TIZIANO VANITAS – BÁSNÍK OBRAZU A ODSTÍNU KRÁSY,
která oslaví italského umělce Tiziana Vecellia.

Joseph Guttmann v čele Global Art Exhibitions, Inc. se rozhodl k účasti a podpoře této výstavy vzhledem k vysoké úrovni projektu a výzkumu ze strany italských vědců vedených emeritním profesorem Lionellem Puppim ve spolupráci s historičkou umění
a antropoložkou působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Organizátoři děkují za nadšení a přínos pana Guttmanna k uskutečnění tohoto projektu
a také chtějí vřele poděkovat paní Johanně Guttmann za její neocenitelnou pomoc,
která přispěla k úspěchu této výstavy.

Na obrazech laskavě zapůjčených z prestižních italských a dalších zahraničních institucí a soukromých sbírek okouzlí návštěvníka smyslné a tajuplné ženské podobizny, obvykle interpretovány jakožto alegorie marnosti – vanitas. Současně bude moci divák obdivovat realisticky provedené portréty a autoportréty
z umělcovy pozdní tvorby.

Tizian je jeden z nejvýznamnějších umělců pozdní renesance a mezinárodně uznávaný malíř, jehož díla patří k těm nejcennějším pokladům světového uměleckého dědictví.

Šíře jeho tématického záběru se pohybuje od portrétů, přes krajinomalby, k mytologickým a náboženským námětům.

Výstava bude zahájena 23. září 2015

Garantem a hlavním kurátorem pražské výstavy je
prof. Lionello Puppi, který je jedním z největších odborníků na Tiziana. Výstava se těší podpoře Velvyslanectví Italské republiky v čele s jejím velvyslancem J.E.p. Aldo AMATIM.

Výstava „Tiziano Vanitas – básník obrazu a odstínu krásy“ je určena co nejširší veřejnosti. Jedná se o výjimečnou příležitost představit lidem některá díla
z tzv. benátské školy a úžasnou tvorbu umělce,
který okouzlil celou Evropu a nepřestává fascinovat
i o mnoho století později. Tato výstava přispívá ke stále většímu kulturnímu významu města Prahy a řadí ho mezi významné metropole jako jsou Řím, Paříž nebo Vídeň, které jsou proslulé výstavní turistikou.

Kurátorský komentář prof. Puppiho

Kurátorský komentář prof. Puppiho

„Záměrem této výstavy je představit obrazy tohoto italského mistra, které jsou uchovávány na českém území, a to v dynamickém kontextu jejich tvorby a slávy. Současně přiblížíme také Tizianovu dílnu při jeho benátské rezidenci v Biri Grande, která dosáhla již za doby své činnosti obrovského věhlasu a díky své péči o detail uspokojovala i tu nejnáročnější klientelu. Výstava uvede také proměny modelu tzv. Vanitas, obvykle zachycené v podobě krásné ženy u zrcadla. Poprvé zde bude představena na plátnech z Florencké galerie Ufizzi, Národního muzea katalánského umění v Barceloně a dalších významných světových sbírek.

Kromě toho uvede výstava řadu umělcových autoportrétů, jak samostatných, tak vtisknutých do jednotlivých výjevů.

Díky této úžasné výstavě, která přenese kousek Itálie do Prahy, jsme svědky toho, že skvělé vztahy mezi Českou republikou a Itálií, které započaly už za vlády císaře Rudolfa II., jenž byl milovníkem Tizianovy tvorby, přetrvávají dodnes.

Biografie kurátora prof. Puppiho

Lionello Puppi se narodil v Bellunu. V roce 1958 získal titul Litterarum doctor na Univerzitě v Padově, kde poté působil jako profesor historie architektury a urbanismu a později jako docent historie umění. V roce 1990 byl vyzván Univerzitou Ca 'Foscari v Benátkách, kde fungoval mimo jiné jako profesor moderní a současné historie umění, také jako vedoucí bakalářského programu uchovávání kulturního dědictví, vedoucí katedry historie umění a profesor metodologie v historii umění. Učí na mnoha zahraničních univerzitách a je také poradcem a členem významných mezinárodních organizací.

Podílel se na přípravě odborných publickací a často přispívá do předních mezinárodních časopisů. Jeho výzkum je shrnut ve více než tisícovce publikací, včetně knih a esejů se zaměřením na benátskou kulturu od 14. do 20. století

Informace o výstavě

Vážení návštěvníci, vzhledem k zabezpečení vystavených děl je návštěvnický
provoz ve výstavním sále limitován maximálním počtem 60 osob.
Před začátkem prohlídky výstavy žádáme návštěvníky, aby si odložili
své kabáty, batohy a případná zavazadla v šatně.
Prosíme Vás o trpělivost a děkujeme za pochopení.

Komentované prohlídky

Nabízíme poslední možnost komentovaných prohlídek.
Pokud máte zájem, prosím, ozvěte se na e-mail
danielross.pr@gmail.com, popřípadě
telefonicky na čísle 739762225.

Termíny jsou následující:
Pátek 18. 3. od 16:00
Sobota 19. 3. od 10:00 a od 12:00
Neděle 20. 3. od 10:00 a od 12:00

Na prohlídkách se můžete dozvědět souvislosti s výstavou, jak vznikala, jaký byl záměr, dále o životě
Tiziana Vecellia, jeho dílech, historických souvislostech a informace o vystavených obrazech.


Prohlídky v anglickém jazyce rezervujte e-mailem: darja.stomatova@gmail.com.

Otevírací doba a vstupné

Otevřeno denně od 10:00 do 18:00

Základní 180 Kč

Snížené 100 Kč
(student/senior/ISIC), sleva udělena po předložení platného průkazu, potvrzení o studiu

Rodinné 400 Kč (2 dospělí a max. 5 dětí)

Školní skupiny 50 Kč/os.
(ZŠ, SŠ, VŠ, min. 10 osob,1 pedagogický doprovod zdarma)

Zdarma do výstavy: ZTP, označení lincencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky
do výstavy, děti do 6let

Další informace pro návštěvníky

Vstup povolen bez jídla a pití.

Vyhraďte si prosím na výstavu alespoň jednu hodinu. Vstupenku na výstavu lze zakoupit pouze přímo na pokladně Císařské konírny nebo v síti TICKETPRO.

Platnost vstupenky zakoupené v Císařské konírně je omezena dobou konání výstavy, tzn. do 20.3.2016. Její platnost není omezena dnem zakoupení, lze ji proto věnovat jako dárek. Platnost vstupenky zakoupené v síti TICKETPRO je jeden měsíc, tzn. při koupi vstupenky je nutné zvolit měsíc, ve kterém chcete výstavu navštívit.

GOOGLE MAPA JAK NÁS NAJDETE

Tiziánův život

Přesné datum Tizianova narození není známé. Většinou se uvádí rok narození mezi 1488 a 1490. Narodil se ve městě Pieve di Cadore, poblíž Bellunu (Benátky).

V devíti letech odjel s bratrem ke svému strýci do Benátek, aby se stal učněm Sebastiana Zuccata, jenž byl středověkým mistrem mozaiky. Poté se učil také u staršího Gentila Belliniho, odkud později přešel k jeho bratrovi, Giovanni Bellinimu, který byl v té době nejlepším benátským malířem.

Na Tizianových raných dílech jsou patrné známky prvků jeho školitelů a také spojitost s díly Giorgioneho Castelfranca (1477-1510), který byl také jedním z následovníků Giovanni Belliniho. Právě spolupráce s Castelfrancem na freskách ve Fondaco dei Tedeschi (dnes téměř zničené) se stala Tizianovým průlomovým bodem v kariéře. Tizian dokončil několik Castelfrancových rozpracovaných děl; ve skutečnosti krajina v pozadí Castelfrankova obrazu „Spící Venuše“ (Gemäldegalerie, Drážďany) je Tizianovou prací.Prvním samostatným úkolem se pro Tiziana staly fresky tří zázraků pro Svatého Antonína z Padui v roce 1510. O tři roky později si Tizian mohl otevřít vlastní dílnu a najmout dva pomocníky. V roce 1516 byl pověřen namalovat hlavní oltář v kostele Maria Gloriosa dei Frari v Benátkách. Po jeho dokončení se stal nejznámějším malířem v Benátkách. Poté v roce 1518 dostal zakázku od vévody z Ferraru, Alfonsa d´Este, namalovat několik mytologických obrazů, např. Uctívání Venuše, Bacchcus a Ariadna.

V letech 1516-1530, které můžeme nazvat obdobím Tizianova mistrovství a zralosti, opustil svůj raný Castelfrancovský styl, uskutečnil větší a komplexnější témata a poprvé se pokusil o monumentální styl. Kolem roku 1533 si Tiziana najal jako dvorního malíře Karel V., císař Svaté říše římské, a udělil mu titul hraběte Palatina a Rytíře zlaté ostruhy.

V roce 1538 namaloval Urbinskou Venuši. Je nahá, leží na lehátku ve smyslné poloze s malým psem vedle na zemi. Měl to být svatební dar pro novomanželku vévody Urbinského.

Předlohou obrazu se stala Castelfrancova „Spící Venuše“. Hlavním rozdílem těchto dvou obrazů je erotično, které vychází z Tizianova díla. Tento obraz později inspiroval mnoho umělců (například Ingresova „Velká odaliska“ a Manetovu „Olympii“).

V roce 1546 navštívil Řím a získal čestné občanství tohoto města (takové cti se před ním dostalo i Michelangelovi v roce 1537). V roce 1548 se na čas přestěhoval do Aušpurku (Německo), aby byl blíž císařskému dvoru. Stejně tomu bylo v roce 1550 a 1551. Právě v tomto roce se přestěhoval zpátky do Benátek, kde žil až do své smrti, výjimkou byly letní návštěvy rodného Pieve di Cadore.

Během posledních šestadvaceti let svého života (1550 – 1576) pracoval Tizian zejména pro Filipa II. jako portrétista. Právě pro tohoto panovníka namaloval velké množství mytologických obrazů známých jako „poesie“. Mezi těmito malbami najdeme obraz „Apollo a Marsyas“, který je považován za jeho nejslavnější dílo.

Tizian zemřel 27. srpna 1576. Pravděpodobnou příčinou smrti byl mor. Jeho věk se odhaduje na 80 let, ale nemůžeme si být tímto číslem jistí. Tizian je pochován v kostele Maria Gloriosa dei Frari.

Kontakty

Výstavu pořádá Správa Pražského hradu ve spolupráci s Art for public s.r.o.

Serena Baccaglini

Curator

serenabaccaglini@me.com

Daniel Ross

PR manager

danielross.pr@gmail.com

Darja Stomatová

Production manager

darja.stomatova@gmail.com

Elena Luly

Loan Manager

Elena.Luly@gmail.com

NAPSALI O NÁS

SCUDERIA PRAHA ČESKÁ TELEVIZE KUDY Z NUDY CAMIC

INFOFILA IDNES LADY-IN STAVITELÉ KATEDRÁL

Partneři

Organizátoři

Správa Pražského Hradu Art for Public

Instituce

Ministero dei bei e delle attivita culturali e del turismo Italská Ambasáda Italský institut Česko-italská obchodní komora Magnifica Comunità di Cadore

Hlavní partneři AFP

Maserati unicredit

Partneři AFP

Montegrappa Delonghi Achour & Hajek Dopravní podnik společnosti Praha Marianne bydlení Ticketpro Typetogether Gira Prague

Partneři SPH

Krušovice Pražský Hrad Huawei

Hlavní mediální partner

Mafra - Metro plus

Mediální partneři

Česká televize Český rozhlas

Sdílet