Er det rett for en kristen og anmelde noen til politiet?

Under den pågående Torp/Christensens saken har den omstridte bussjåføren og bloggeren gjentatte ganger hevdet at Jan Aage Torp opererte i strid med Bibelen, når Torp etter mange års sjikane høsten 2014 gikk til det dramatiske skrittet å politianmelde Jan rettssalKåre Christensen for sjikane og trakassering etter at Christensen gjennom flere år hadde sjikanert Torp og en rekke andre kristne personer på sin egen offentlige blogg. Christensen har i ettertid hevdet at “det er helt i mot Guds ord og anmelde ham” og henvist til en tekst i 1.Kor 6,1-7 -hvor apostelen Paulus refser de troende i Guds menighet i Korint, fordi de fører sak -for en sekulær domstol i mot hverandre. Christensens argument kan for folk som ikke kjenner sin bibel, eller som ikke kjenner dybdene i Christensens virksomhet gjennom flere år, syntes relevante, men er virkelig Paulus irettesettelse av menigheten i Korint, gangbar i forhold til aktuelle sak? Mitt svar ut fra Guds ord er nei, og jeg vil i denne artikkelen begrunne hvorfor man ikke kan anvende 1.Kor 6,1-7 på denne saken.

Som innledning på dette vesle stykket omkring 1. Kor,6,1-7 vil vi først sitere ordene. Deretter vil vi stille spørsmålet om teksten er relevant for den relasjonen som eksisterer mellom Torp og Christensen, og tilsist vil konkludere. Her er selve teksten:  “Når en av dere har en sak mot en bror, hvordan kan han våge å legge den fram for hedninger og ikke for de hellige?  Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og dersom verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å dømme i småsaker?
Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Da må dere kunne dømme i saker som angår dette liv.  Men når dere har slike saker, hvordan kan dere sette folk som menigheten ser ned på, til å være dommere?  Dette er en skam for dere! Finnes det da ikke en eneste blant dere som har visdom og kan ordne opp i saker mellom brødre? – Nei, bror fører sak mot bror, og det for vantro dommere.  Allerede det at dere har rettssaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide et tap?” (fra bibelselskapets oversettelse av 1978/85)

Det første som må gjøres tydelig, er at vi her snakker om rettssak internt blant kristne
brødre internt i en menighet. Problemet som Paulus her griper fatt i er at kristne brødre internt i menigheten i Korint hadde saker mot hverandre som krevde juridisk avklaring. Og for å få en slik avklaring gikk til byens sekulære dommere for å finne avklaring. Og dette blir i teksten kraftig kritisert av Paulus -som hadde en annen vei for å løse slike saker, peker videre på at det burde være en mann i menigheten som hadde en slik oppgave: wolf_in_sheeps_clothing“Finnes det da ikke en eneste blant dere som har visdom og kan ordne opp i saker mellom brødre?” og i Korint var svaret åpenbart nei. Med andre ord snakker Paulus i 1.Kor 6 om saker mellom kristne brødre -og overført til Christensen saken er det relevant å stille følgende spørsmål: Er dette egentlig en sak mellom to kristne brødre? -som er det teksten dreier seg om. Mitt svar her er et tydelig nei, fordi Christensen på ingen måte kan kalles en kristen. For det første, han er falsk profet som farer med falsk lære som er i strid med kristen tro. Han fornekter at Kristus er sann Gud og sant menneske og avviser også at Jesus er likeverdig med Gud. Han avviser de klassiske kristne dogmene ved å ha en lære om Gud som han mer eller mindre har “lånt” fra Jehovas Vitner. Videre har han en lære omkring fortapelsen som er hentet fra adventistenes falske profetinne Ellen G White som var en falsk lærer med både falske profetier og en falsk lære. I tillegg forkaster Christensen også deler av bibelen. I følge Christensen som er en klassisk vranglærer som på mange måter er en billig kopi av kjetteren Arius, så plukker og forkaster han vers i Guds ord etter eget forgodtbefinnende. I følge en tidligere artikkel sier christensen_ut-mot-bibelenhevder Christensen at disse ord er reinspikka løgn “For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, hvilken sykdom han så led av. (Joh 5,4) Mer om dette kan du lese her. Og en mann som forkaster Bibelen kan på ingen måte betraktes som en bibelsk kristen. Så konklusjonen på hvorvidt 1.Kor 6,1-7 er anvendelig på Torps anmeldelse av Christensen for sjikane, er at versene ikke taler om en slik konflikt som var mellom Torp og Christensen. Det var ingen kristen bror pastor Jan Aage Torp politianmelde i 2014, og hans anmeldelse er i realiteten å sammenligne med en hvilken som helst annen anmeldelse. Nå når Christensen hevder at Torp blåser i Paulus formaninger i 1.Kor 6, -så er det direkte feil -siden dette avsnittet taler om saker mellom troende kristne, og ikke konflikter mellom en kristen og en som er å regne som en ikkekristen og ufrelst, -slik blogger Christensen er. At vi her står overfor en person som står langt unna Gud og den frelsen vi har i Jesus Kristus burde være nok å fastslå med å henvise til denne artikkelen fra hans blogg: “Som man sår, så høster man, heter det” av Jan-Erik Hansen for her kastes det ut skjellsord og de mest absurde påstander i den grad at vi lett kan fastslå at det ikke dreier seg om bibelsk kristendom.  Guds ord lærer av vi skal kjenne treet på fruktene, hva slags frukter følger i Christensens fotspor foruten det åpenbare drøss av skjellsord, sladder og stygge rykter? Jo fortvilte mennesker, sårede barn og mennesker som ser at kristne ikke gjør noe annet enn å hate. Som kristne ber vi for alle mennesker, vi ber om at alle mennesker skal finne frelse og liv i Jesus Kristus og dette inkluderer også blogger Christensen og andre skikkelser som kjemper mot evangeliet.

 

 

 

12 thoughts on “Er det rett for en kristen og anmelde noen til politiet?

 1. Jeg ser at JKC igjen paastaar at jeg onsker at han skal henge seg og do.

  Dette er ren fordreielse av det jeg skrev. Fordreielse fordi JKC er for blind til aa forstaa at det jeg mente med “aa gi JKC nok tau til aa dingle i” var i overfort betydning. Men det forstaar alle normalt mentalt utrustede mennesker. Alle normalt utrustede mennesker forstaar at med det mener jeg at det er bare aa la JKC holde paa slik at politiet tar han.

  Men et slikt mennesker forstaar ikke naar man skriver i overfort betydning eller driver med lignelser. Ergo forstaar ikke JKC, den saakalte bibel oversetteren og bibellereren, noe som helst av Bibelen heller da hele Bibelen er lignelser og i overfort betydning.

  I det hele tatt er det veldig lite JKC forstaar. Han forstaar ikke Bibelen og han forstaar ikke det jeg skriver. Han forstaar ikke hva politiet er til for og han forstaar ikke det norske samfunnet. Og han driver en blogg og er bibellerer………. *rullende oyne*

  • For ordens skyld og for nte gang:

   Jeg onsker JKC alt det beste og har overhodet ingen onsker om at han skal do. Mine uenigheter med han er av saklig art og ikke personlig.

  • Det er faktisk bare helt unntaksvis at en asparges klarer å forstå at noe er skrevet i overført betydning, ordspill, ironi, sarkasme, og uttrykk kan ofte misforstås. Dersom man feks sier/skriver “ugler i mosen”, vil en asparges se for seg ugler som står i mose, og spør gjerne lettere irritert om hva ugler har med saken å gjøre? En asparges vil også mangle evnen og viljen til å “lese mellom linjene”. Det står da vel ikke noe mellom linjene??
   Alt tas bokstavlig og det tenkes sort/hvitt.
   En asparges har svært ofte en altoppslukende særinteresse, men da av enklere karakter, som en dyptgående interesse for et spesielt dyr(dinosaurer er vanligst).
   Men, da sitter vanligvis vedkommende med dette selv, uten å plage andre.
   Når en asparges driver blogg og engasjerer seg på sosiale medier om Guds Ord generelt og teologien omkring ekteskap spesielt, skjærer det seg. Da blir nemlig hans sort/hvitt tenkning og rigide tankebaner utfordret kraftig.
   Asparges, kombinert med sannsynlig narsissisme, noe lavere intellgens og lettere dysleksi gjør det svært vanskelig å forholde seg til ham.

 2. Jan Kåre Christensen har vunnet en formidabel seier, Jan Aage Torp sitter knust tilbake!

  For hele Norge er Christensen seierherren, hvert ord han har sagt og skrevet har gått i oppfyllelse + mye mer!

  Når det gjelder Torp passer det ordet: “Den som graver en grav for andre, vil selv falle i den!”

  Dere må våkne og se sannheten i øynene, dette er Norges historiens største og mest overlegne seier!

 3. Den siste kampsaken til Christensen er menn sine rettigheter til å mishandle og slå ihjel sine kvinner uten at noen bryr seg og griper inn. Det er derfor han gir sin fulle støtte til (navn fjernet av moderator) som grovt mishandlet sin kjæreste før Oslokirken grep inn og fikk reddet hennes liv.
  Og nå har Den Himmelske Blogg blitt et redskap for (navn fjernet) slik at han kan få tilbake sin kjæreste slik at mishandlingen kan fortsette.

  Christensen har falt ned til et nytt nivå.

  • Christensen når stadig nye lavmål, når vi leser hva han skriver om andre, hvordan han omtaler andre, så er han helt tydelig en bitter og full av skadefryd over andres prøvelser. Det var en viktig avklaring fra Søkelys og jeg er helt enig i at versene fra Korinterbrevet ikke er gangbar mynt når vi kommer til en slik sak.

   Denne bloggeren representerer det verste med religion, og det er nesten trist å se et menneske gå så til grunne fordi han er besatt av hat mot spesielt Jan Aage Torp og alle som ikke er enig i at det er rett å skrive slikt om kristne mennesker. Jeg så litt på hans to siste blogginnlegg -og strengt tatt er begge innleggene av en slik karakter at bloggen burde vært stengt øyeblikkelig. Språkbruken blir mer truende, mer desperat, mer ondsinnet -og jeg tror i fullt alvor at disse faktisk er i stand til å skade Torp og alle dem de hater.

   Ingen som tilhører lysets fader og som er lysets barn opererer på et slikt nivå som Christensen og hans Hansen støttespiller gjør.

  • Siri,jeg har nå lenge ment at JKC har en tvilsom lære, men det er utviklingen de siste ukene som har fått meg til å kunne konkludere med at 1.Kor 6 ikke er relevant for denne saken. De som har fulgt saken og sett utviklingen kan ikke i fullt alvor mene at dette er en sak mellom brødre i menigheten.
   -for hadde det vært det, så hadde denne saken vært løst i all minnelighet uten å ende i retten.

 4. Christensen kan ikke kalles kristen, så dette er ikke en konflikt mellom to kristne. Ikke er han pastor eller bibellærer heller. Slike som han skal ikke få ture frem og tro han kan gjemme seg bak bibelen. Det finnes ikke et bibelvers som støtter hets og mobbing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *