Slovenský futbalový zväz (Úvodná stránka)

Vitajte na stránkach Slovenského futbalového zväzu.

 
 
 
 
 

January 13, 2016

Sieň slávy slovenského futbalu skutočnosťou

BRATISLAVA (SFZ/PETER ŠURIN) – Sieň slávy slovenského futbalu sa stáva skutočnosťou, koncom marca spoznáme prvých laureátov!

 
 
 
 
Snímka zo spoločného zasadnutia čestnej rady a výkonnej komisie Siene slávy slovenského futbalu. Bratislava, 12. januára 2016.

"Úcta a rešpekt k histórii, k osobnostiam a úspechom, tvoriacim a formujúcim dejiny, je znakom vyspelosti a mentálnej úrovne národa, hrdého na svojich velikánov, ktorí sa svojím životom zaslúžili o rozvoj ďalších generácií. Týka sa aj futbalu, ktorý je nielen športovým, ale aj kultúrnym i spoločenským fenoménom a neoddeliteľnou súčasťou života slovenského národa.

Sieň slávy slovenského futbalu je poctou a vyjadrením rešpektu tým, ktorí pozdvihli futbalovým umením i životným príkladom povedomie národa, tým, ktorí sa zaslúžili o slávu, rešpekt a dobré meno slovenského futbalu,” píše sa v preambule štatútu futbalovej siene slávy.

Takáto ustanovizeň dosiaľ nášmu futbalu chýbala, pritom slovenskí futbalisti, tréneri, funckionári, rozhodcovia i novinári za desaťročia podávali skvelé výkony vo svojich oblastiach. Zoznam úspešných každej z uvedených skupín by bol dlhý, pri hráčoch takmer nekonečný. Každá doba mala svojich hrdinov, formujúcich dejiny, získavajúcich úspechy, zanechávajúcich hlboké stopy v živote spoločnosti, ale vo vitríne slovenského futbalu bola namiesto siene slávy hlboká diera...

To už neplatí!

Dňom, kedy Sieň slávy slovenského futbalu (SSSF) oficiálne uzrie svetlo sveta, je 27. marec 2016. Na galavečeri, konaného pri príležitosti vyhlásenia výsledkov ankety Futbalista roka 2015, bude druhým vrcholom uvedenie prvých lauerátov do dvorany celospoločenského rešpektu a všobecného uznania.

O menách rozhodne čestná rada SSSF, ktorej zloženie schválil na svojom decembrovom rokovaní výkonný výbor SFZ. Sú v nej persóny, ktoré významne vstúpili do slovenského futbalu: bývalý predseda zväzu Milan Služanič, reprezentační tréneri Jozef Vengloš, Jozef Jankech a Jozef Barmoš, internacionál a úspešný olympionik Anton Urban, rešpektovaný medzinárodný rozhodca Vojtech Christov, dlhoročný uznávaný športový novinár Michal Zeman. Na ich úsudku, vedomí a svedomí leží ťarcha výberu lauerátov zo zoznamu, ktorý im pripravila tzv. výkonná komisia SSSF. Tá vzišla rovnako z uznesenia exekutívy SFZ a tvoria ju generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, riaditeľ PR oddelenia SFZ Peter Šurin, bývalý viceprezident zväzu a prezident Odu Trenčín Pavol Hozlár a špičkoví športoví žurnalisti Stanislav Dutka a Marcel Merčiak.

Činnosť menovaných ľudí, spojených do dvoch komisií, spustila dianie okolo ustanovizne, ktorej existenciu si vyžiadala pozícia futbalu v slovenskej spoločnosti. Sieň slávy bude vnútorným vlastníctvom celej futbalovej komunity, pozostávajúcej z ľudí a inštitúcií, aktívne pôsobiacich vo futbalovom hnutí, ale aj z každého fanúšika a sympatizanta slovenského futbalu, ktorý rešpektuje morálne a etické hodnoty spoločnosti a zásady fair play.

SFZ ju zriaďuje s cieľom verejnej prezentácie úspechov nášho futbalu, aby sa vytvorila široká škála príležitostí pripomenutia si vzácnych osobností a momentov slovenského futbalového života.