אודות

watertower

מפעל המים המקומי הוקם ב 1933 כדי לספק מים לתושבי קרית חיים .
מפעל המים מספק כ- 1,900,000 מ"ק מים בשנה.
בקרית חיים ישנם כ-13,000 בתי אב ובטיפול האגודה כ-14,850 מדי מים בקטרים שונים.
מפעל המים מפעיל כ-7 בארות לאספקת מים באופן שוטף בנוסף למספר חיבורי מקורות.
30% הפקת מים עצמית מהבארות
70% קניית מים מחברת מקורות.

מפעל המים מפעיל שני צוותים מידי יום השוקדים על מתן שירות מסור ויעיל לתושבים.
הן בתיקונים, בדיקת מערכות בעיות לחץ מים ברשת, יעוץ לצרכנים בדיקות מדי מים ועוד.

עובדי מפעל המים מקפידים על מענה מהיר לתושבים. זמן תגובת הצוותים נע בין 5-30 דקות בהתאם לאופי התקלה.
באחריות מפעל המים תחזוקה שוטפת של קווי מים בקטרים 14" ועד 3/4" באורך 42,000 מ' קווים ראשיים. החלפת קווי מים בהתאם לתוכניות עבודה, בדיקות שוטפות לאיכות המים.
הקטנת היקף הנזילות שדרוג מערכות בקרה ופקוח על מתקני השאיבה ואספקת המים תכנון ופיתוח פרויקט התפלה לצורך הפקת מי שתיה מבארות מליחים ותכנון ופתוח פרויקט טיוב/התפלת מי תהום.