Bí-kok chin-chōe só͘-chāi chúi-tō-chúi khì hō͘ khu-ló͘-mih u-jiám--tio̍h. Lim kú ē tio̍h gâm.

Kì-chiá Kongthui pò-tō. Siau-sit lâi-goân

Posted by aitaibun at 痞客邦 PIXNET Guestbook(0) 人氣()