Kdo jsme?

Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků.
Celostátní nezisková organizace působící na národní, regionální a lokální úrovni.
V současné době máme více než 8000 členů.
Organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin.