38 samorządowców z województwa pomorskiego wyróżnionych Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

- Ostatnie 25 lat należy do samorządowców, którzy przy zmieniającej się na przestrzeni lat sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju, codziennie pracują na rzecz wspólnot lokalnych i regionalnych - minister Andrzej Halicki podczas dzisiejszego spotkania z samorządowcami.

03.09.2015 | administracja, samorządy | TAGI: Andrzej Halicki

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego - Gdańsk, 3.09.2015

Podczas uroczystości w Gdańsku Odznaki Honorowe za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego otrzymali:

Osoby wyróżnione pośmiertnie:

 • Franciszka Cegielska - Prezydent Gdyni w latach 1990 - 1998
 • Maciej Płażyński – Marszałek Sejmu RP w latach 1997 – 2001, Wicemarszałek Senatu VI kadencji
 • Brunon Synak – Radny Woj. Pomorskiego w latach 1998 – 2010, Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Pomorskiego w latach 1998 – 2002, Przewodniczący Sejmiku Woj. Pomorskiego 2002 – 2010

Osoby wyróżnione:

 • Paweł Adamowicz - Prezydent Miasta Gdańska
 • Hanna Brejwo - Wójt Gminy Pszczółki
 • Bogdan Dombrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
 • Aleksander Gappa - Starosta Człuchowski
 • Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie
 • Grzegorz Grzelak - Radny Województwa Pomorskiego
 • Krzysztof Hildebrandt – Prezydent Wejherowa
 • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 • Jan Kleinszmidt - Przewodniczący Sejmiku Woj. Pomorskiego
 • Tadeusz  Kobiela - Wójt Sierakowic
 • Błażej Konkol - Wójt Gminy Trąbki Wielkie
 • Jan Kozłowski - b. Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica
 • Janina Kwiecień - Starosta Kartuski
 • Waldemar Lamkowski - Wicestarosta Malborski
 • Jerzy Lewi Kiedrowski - Wójt Gminy Tuchomie
 • Tadeusz Lisowski - Przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego
 • Kazimierz Okrój - Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie
 • Paweł Orłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 • Mirosław Pobłocki - Prezydent Tczewa
 • Stanisław Połom - Wójt Gminy Starogard Gdański
 • Tadeusz Puszkarczuk - Wójt Gminy Puck
 • Mieczysław Struk - Marszałek Woj. Pomorskiego
 • Zbigniew Szczepański – Wojt Gminy Chojnice
 • Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni
 • Stanisław Szwabski - Radny Miasta Gdyni
 • Leszek Tabor - Burmistrz Miasta Gminy Sztum
 • Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Gniewino
 • Mirosław Wądołowski - b. Burmistrz Helu
 • Jerzy Włudzik – Wójt Gminy Kosakowo
 • Mieczysław Woźniak - Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego
 • Janusz Wróbel - Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
 • Andrzej Wyrzykowski – Wójt Gminy Przodkowo
 • Eugeniusz Wyrzykowski - b. Wójt Gminy Stegna
 • Jan Zieniuk - b. Burmistrz Miasta Gminy Czarne

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, ustanowiona w czerwcu 2015 r., jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego. Wyróżnienie nadawane jest za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą  i dydaktyczną dotyczącą samorządu.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • organów jednostek samorządu terytorialnego;
 • organów związków lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 • organów statutowych ogólnopolskich organizacji uprawnionych do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej);
 • wojewody.

Osoby fizyczne i prawne mogą zgłaszać kandydatury osób zasłużonych dla rozwoju samorządu terytorialnego podmiotom uprawnionym do składania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Więcej informacji dotyczących odznaki

Polecane aktualności