EN | BS | SR | HR
Loading

Oпшти оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини

(започет у Дејтону 21. новембра 1995., а потписан у Паризу 14. децембра 1995.)

Aнекс 10 - Споразум о цивилној имплементацији

Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Савезна Република Југославија, Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска ("Странке") споразумјеле су се о сљедећем:

Члан 1. Високи представник

Странке су се споразумјеле да имплементација цивилних аспеката мировног рјешења обухвата велики распон активности укључујући наставак пружања хуманитарне помоћи док је год то потребно, обнову инфраструктуре и привредну обнову, успостављање политичких и уставних институција у Босни и Херцеговини, промовисање поштовања људских права и повратак прогнаника и избјеглица те одржавање слободних и поштених избора према роковима у Анексу 3 Општег оквирног споразума. Већи број међународних организација и агенција ће бити позван да би помогао том процесу.

Ради комплексности с којима су суочене, Странке траже постављање Високог представника, који ће бити именован у складу са релевантним резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација, да би Странкама олакшао напоре, покренуо и, ако је прикладно, координисао активности организација и агенција које су ангажоване у цивилном аспекту мировног рјешења на тај начин да ће проводити задатке повјерене резолуцијом Савјета безбједности Уједињених нација, како су наведене у даљњем тексту.

Члан 2. Мандат и методе координисања и везе

Високи представник ће:

  1. надзирати проведбу мировног рјешења;
  2. одржавати тијесне контакте са Странкама ради промовисања њиховог потпуног придржавања цивилних аспеката мировног рјешења и промовисања високог степена сарадње између њих и агенција које учествују у том аспекту;
  3. координисати активностима цивилних организација и агенција у Босни и Херцеговини да би обезбиједио ефикасно провођење цивилних аспеката мировног рјешења. Високи представник мора да поштује њихову аутономију унутар подручја операција, дајући им, ако је потребно, опште смјернице о утицају њихових активности на провођење мировног рјешења. Од цивилних организација и агенција се тражи да помогну Високом представнику при извршавању његових надлежности давањем свих података релевантних за њихов рад у Босни и Херцеговини;
  4. олакшати рјешење било каквих потешкоћа које настану провођењем цивилног рјешења, ако Високи представник просуди да је потребно;
  5. учествовати у састанцима организација донатора, нарочито у питањима обнове и изградње.
  6. периодично извјештавати Уједињене нације, Европску унију, Сједињене Државе, Руску Федерацију те друге заинтересоване владе, странке и организације о напретку провођења мировног споразума у вези са задацима постављеним у овом Споразуму.
  7. давати смјернице и примати извјештаје од Комесара Међународних оперативних полицијских снага, основаних Анексом 11 Општег оквирног споразума.

У складу са својим мандатом, Високи представник сазива и предсједава комисијом ("Заједничка цивилна комисија") у Босни и Херцеговини. Она ће се састојати од виших политичких представника сваке Странке, команданта ИФОР-а или његовог представника те представника оних цивилних организација и агенција које Високи представник сматра потребним.

Високи представник ће према потреби оснивати подређене заједничке цивилне комисије на локалном нивоу у Босни и Херцеговини.

Заједнички консултативни одбор састаје се повремено, или како је то договорено између Високог представника и команданта ИФОР-а.

Високи представник, или његов именовани представник, ће одржавати тијесну везу са командантом ИФОР-а, или његовим представницима, те успоставити одговарајуће аранжмане повезивања са командантом ИФОР-а, да би се олакшало провођење њихових задатака.

Високи представник ће измјењивати информације и одржавати редовно везу са ИФОР-ом, како је договорено са командантом ИФОР-а и кроз комисије које су описане у овом члану.

Високи представник ће присуствовати или слати представника на састанке Заједничке војне комисије те нудити савјете нарочито о стварима политичко-војне природе. Представници Високог представника такође присуствују раду подређених комисија Заједничке војне комисије, као што је наведено у члану (8)(8) Анекса 1-А Општег оквирног споразума.

Високи представник може такође основати цивилне комисије унутар и изван Босне и Херцеговине да би олакшао провођење свог мандата.

Високи представник нема овлашћења над ИФОР-ом и не може утицати на било који начин на провођење војних операција или на командни ланац ИФОР-а.

Члан 3. Особље

Високи представник именује особље, ако сматра да је то потребно, које би му помогло при провођењу наведених задатака.

Странке ће олакшати рад Високог представника у Босни и Херцеговини, укључујући одговарајућу помоћ која је потребна у вези са транспортом, храном, смјештајем, комуникацијом и другим стварима по цијенама које су једнаке онима које се обезбјеђују ИФОР-у према важећим споразумима.

Високи представник ће имати, у сладу са законима Босне и Херцеговине, таква правна овлашћења која могу бити потребна за провођење његових функција, укључујући овлашћење за склапање уговора, прибављање и располагање некретнинама и личном имовином.

Привилегији и имунитети који се пружају су сљедећи:

  1. Странке признају Канцеларији Високог представника те његовим просторијама, архивама и другој имовини исте привилегије и имунитете као што их имају дипломатска представништва и њихове просторије, архива и друга имовина према Бечкој конвенцији о дипломатским односима.
  2. Странке признају Високом представнику и професионалним члановима особља те њиховим породицама исте привилегије и имунитете које уживају дипломатски представници и њихове породице према Бечкој конвенцији о дипломатским односима.
  3. Странке признају другим члановима особља Високог представника и њиховим породицама исте привилегије и имунитете које уживају чланови административног и техничког особља и њихове породице према Бечкој конвенцији о дипломатским односима.

Члан 4. Сарадња

Странке ће у потпуности сарађивати са Високим представником те његовим особљем, као и са међународним организацијама и агенцијама, као што је предвиђено у члану IV Општег оквирног споразума.

Члан 5. Коначна надлежност за интерпретацију

Високи представник има коначну надлежност интерпретације овог Споразума о цивилном провођењу мировног рјешења.

Члан 6. Ступање на снагу

Овај Споразум ступа на снагу потписивањем.

 

 
Online Audio Library
Наше активности на ваш Емаил
Email Newsletter Subscribe / Pretplatite se na naš Email bilten Enter/Unesite Email:
Организација за европску безбједност и сарадњу
Мисија у Босни и Херцеговини
О веб страници | Контакт | РСС | Мапа презентације | © ОЕБС БиХ 1995–2011