Formularz

Beneficjentami programu Polskie Nadzieje Olimpijskie mogą być szkoły i zrzeszenia sportowe oraz inne podmioty zajmujące się organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, zarówno zdrowych, jak i chorych i niepełnosprawnych.
 
Wsparcie w ramach programu udzielane jest w postaci jednorazowych grantów przyznawanych przez komisję grantową składającą się z przedstawicieli partnerów programu. Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia, zachęcamy do zgłoszenia kandydatury swojej organizacji.

Przed wypełnieniem formularza pamiętaj o przygotowaniu dokumentów w wersji elektronicznej:

  • 1. Plan działania wraz z harmonogramem
  • 2. Kosztorys
  • 3. Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego
  • 4. Dokumenty rejestrowe

Zgłoszenia można dokonać wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy.
 
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Filar

Nazwa organizacji

Podstawa prawna, wg której działa podmiot

Opis organizacji

Data powstania jednostki

Liczba podopiecznych

Dyscypliny sportu

Osiągnięcia

Dotychczasowe źródło finansowania

Cele i opis projektu

Przewidywane rezultaty

Kategorie wiekowe osób objętych programem

do 9 lat

10-12 lat

13-15 lat

16-19 lat

powyżej 19

Dane teleadresowe

Województwo

Miejscowość

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Telefon

E-mail

Adres strony WWW

Dane osoby wskazanej do kontaktu

Załączniki

Plan działania wraz z harmonogramem
Kosztorys
wzór.pdf (16KB)
Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego
Dokumenty rejestrowe