Sider

lørdag 9. april 2016

Nr. 1435: Ansgar Braut, eller nå som en skikkelse fra TV med navnet Viggo Skjold-Hansen har nå grunnlurt Esben Esther Pirelli Benestad og Dagbladet!

Nr. 1435:
Ansgar Braut, eller nå som en skikkelse fra TV med navnet Viggo Skjold-Hansen har nå grunnlurt Esben Esther Pirelli Benestad og Dagbladet!
Bilde av politiet på Manglerud som beskyter Ansgar Braut imot alt og alle!

Fra v. førstebetjent Monica Lillebakken, politibetjentene Stian Barmo og Lena Fjalestad og politiadvokat Oda Karterud.


Avisen Dagbladet og Esben Esther Pirelli Benestad er blitt lurt av Ansgar Braut. 

Her er mail adressen: biskopen@hotmail.no

Men det er klart at denne Ansgar Braut elsker dette spillet.

Noe som også hans kompanjong og makker Torodd Fuglesteg lurte VG på samme måten og ble førstesidestoff, se bilde.


Disse to driver den falske Smyrna bloggen i sammen for å hetse meg, min familie og alle som står med meg.

https://smyrnamenighet.wordpress.com/

Her er mailen som Ansgar Braut sendte og som de bet på:

"Hei,
 Jeg ble så opprørt av å lese saken der du holdt foredrag for barn på en skole, og ikke minst dine uttalelser til Dagbladet
 i etterkant, at jeg må skrive til deg.
 Det er mildt sagt oppsiktsvekkende, meget klanderverdig og meget beklagelig at du slapp til foran skolebarn. Skolebarn skal
 ingenlunde eksponeres for slike ting.
 Dersom jeg var forelder til et av disse barna ville jeg politianmeldt både deg og skolens ledelse!
 Du hevder at årsaken til kritikken er at dette fant sted i "bibelbeltet". Vel, nå forholder deg seg faktisk sånn at det store flertallet
 av den norske befolkning mener at det du står for er ikke bare unormalt men også sykelig. Og der er jeg helt enig.
 Gud har skapt oss med et kjønn, og slik er det ment at vi skal være.
 Det er ikke ment at vi skal være "homofile" og det er slett ikke ment at vi skal ha to kjønn, eller bytte kjønn! Du fremstiller
 alt det unormale og psykelige som normalt, og dermed er du en trussel for den oppvoksende generasjon.
 Etter min, og store deler av den norske befolknings oppfatning er du en meget psyk person, og det er intet mindre enn en
 skandale at du er ansatt på et offentlig universitet.
 At du får mediaoppmerksomhet er ikke så ille, for der blir du i all hovedsak fremstilt som en riksklovn.
 Jeg ber Jesus om å vise deg veien, sannheten og livet, og at du må vende om og ta i mot Ham som din Frelser og Mester.

Med hilsen
 Viggo Skjold-Hansen"

Esben Esther Pirelli Benestad driver med svært viktig opplysningsarbeid. Det er derfor svært trist at hen blir oppsøkt av slike hatefulle mennesker. Viggo Skjold-Hansen har lagd igjen en mindre hyggelig e-mail.

Er det noen Hedninger som har lyst til å fortelle "biskopen" hvorfor det han sier er feil, og ikke minst hvorfor det er forkastelig? Han bruker jo religion for å undertrykke en viktig røst.

Kan jo begynne forsiktig selv, han påstår at flertallet av Norges befolkning mener at hen er psyk. Utifra at han mener at flertallet av Norges befolkning er kristne. Selv om nyere undersøkelser påpeker at flertallet av Norges befolkning er ateister. Ikke bare det, men flertallet av kirkens medlemmer er også ateister. Samt at Kirke og Stat ble skilt 21. Mai 2012.

Viggo Skjold-Hansen sin mail.

Sluttkommentar:

Det er klart at Ansgar Braut hater meg som avslører han, Torodd Fuglesteg, Jan Aage Torp og Kjell Andersen som virker som en firerbande der alle de fire hver for seg spiller sin rolle.

Jan Aage Torp setter «dagsorden».
Kjell Andersen på Søkelys tar det videre.
Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut harselerer og debatterer dette slik at det kommer ut til folket.

Legg merke til at det er ingen andre enn disse tre som støtter Jan Aage Torp. Når Torp har holdt på å lagt ut på bloggen sin imot sin egen sønn Anders, er det ikke en eneste en som har forsvart ham. Bortsett fra Kjell Andersen som har forsvart ham til de grader på sitt eget nettsted Søkelys.

Her er noen kommentarer fra bl.a. hedningsamfunnet som heldigvis har skjønt dette:
Jon Wikne
Bare en ting som slo meg da jeg først la merke til e-postadressen biskopen@hotmail.no: Er vi sikre på at dette ikke er ren trolling?


Øyvind Hansen Jon Wikne Tenkte akkurat det samme! Det blir litt det samme som om kongen hadde oppgitt sin e-postadresse som kongen@ yahoo.no. Lite seriøst. Og like lite sannsynlig. Jeg regner med at biskoper, og konger, har litt mer offisielle, og seriøse, e-postadresser...

Martin Steinsland
Martin Steinsland Tenker det samme som Jon Wikne når jeg ser denne mail adressen. Er det en biskop som heter dette?
Rune Foshaug
Rune Foshaug Den eneste referansen jeg finner til det navnet på google er en karakter i den danske TV-serien Matador som gikk fra 1978-1982.


Ansgar Braut har mange alias, han og Torodd Fuglesteg elsker dette med å operer som «kristne» eller religiøse nettroll! Og de har nok en god fremtid foran seg da de er beskyttet selv av politiet her i Oslo på Manglerud.

Nr. 1277:
Ansgar Braut blir overbeskyttet av hat-politiet på Manglerud her i Oslo, hva er grunnen at Norsk lov ikke gjelder for ham men for alle andre?

Ansgar Braut har i sammen med Torodd Fuglesteg og «Pastor» Jan Aage Torp immunitet, det får nok holde på så lenge de vil med sine kriminelle og avskyelige handlinger. Slik etterforskning som Hatpoltiet på Manglerud/Oslo bedriver, da kan alle blir kriminelle, selv de mest rettskafne! En overser alt hva andre sier og gjør, og forsterker og forsterkere den enda mer hva den «skyldige» (les uskyldige) gjør. Slik har jeg erfart politiet ala Nord Korea.

Jeg vet ikke, men det er en person som har et alias som Ansgar Braut. Som blir overbeskyttet av hat-politiet på Manglerud her i Oslo, hva er grunnen at Norsk lov ikke gjelder for ham, men for alle andre?

Dette politiet er opprettet med våre skattebetalers penger for å motvirke hat, men selv virker de til å være mer hatefulle en andre, hvorfor? Her gjelder det ordtaket, lege leg selv virkelig.

Denne Ansgar Braut som sender mailer til arbeidsgivere og andre. Når Ansgar Braut skrev til en rekke av de som er omtalt på min blogg om de ville gå sammen i gruppesøksmål mot meg også. Ved siden at de hatmailene han har sendt. Alt dette er åpenbart kriminelt, men denne Braut blir beskyttet av det såkalte hat politiet på Manglerud. Står vi overfor et politi ala Nord Korea?

Han skriver under ulike alias, og har funnet sin likemann i Torodd Fuglesteg. Samt Jan Aage Torp som han skulle besøke her i Oslo da han hadde en sønn som han hadde her i Oslo. Dette har han i hvert fall skrevet på nettstedet Søkelys.

Her er noe av dokumentasjonen som vi har på Ansgar Braut, som også har skrevet regner jeg med som Jens B Jensen og andre aliaser. At han får lov å ture og holde på som han gjør, som er virkelig kriminelt. Men politiet vil ta meg for egentlig ingenting, det forteller at her operer den såkalt Hat gruppa på Manglerud som om de var en del av et styresett i fra Nord Korea, ikke et fritt og deilig land som Norge!

Se her for et «anonymt» brev som vi har mottatt som jeg tror Ansgar Braut står bak, hvem andre? Hans med kompanjong Torstein Fuglestad bor i UK, så det kan ikke være han som sender ut disse brevene.


Nå heter han visstnok ....................................?

Anmeldelse av Ansgar Braut:

Politianmeldelse av Ansgar Braut!                                    Sak.nr. 13146985


Ansgar Braut har skapt fremfor alt alvorlig frykt med flere uttalelser. Spesielt denne:

Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.


Her er hva som skal skje:


1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem om tilgivelse.


2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all aktivitet på sosiale medier.

(sitat slutt).


Se dette i lyse av den falske politi anmeldelsen av Jan Aage Torp har kommet med imot meg og at jeg da ble nødt for å anmelde ham.


Torp har prøvd å anmelde meg for å dekke over at jeg har holdt frem hva Guds ord sier om for en kristen at han lever i hor hvis han/hun gifter seg igjen etter et samlivsbrudd. Da lever en i hor etter skriften, Torps anmeldelse av meg må da sees på som falsk. Den er for å dekke over et annet.


Har erfart en svert truende person som har sendt mail til meg som jeg overhode ikke kjente før 2. oktober 2014 18:45 da den første mailen kom inn.


Han truer direkte, skal ta meg og skriver at han skal bruke sitt kontaktnett for å kneble meg da i Jesu navn! Denne Jesus kjenner ikke jeg, men det er uhyggelig og vondt for oss som familie å få slike truende mailer.


Legger med mailer som han har sendt og som jeg har svart på.


Ser dette som trusler og kommer inn under:

Straffelovens § 135a ("Diskriminering eller hets på grunn av religion og livssyn»), § 247 («Ærekrenkelse»), § 390 («Personsjikane»), § 5.8 (Trusler) og for å skape frykt.


Jeg vet ikke hvem dette er og bor, men har skrevet her på blogg;Her er hans mail adresse: Ansgar Braut braut@hotmail.no


Tror han bor i Klepp i Rogaland.


Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 22611610/99598070


Her er også en del ting som vi har skrevet på nettstedet Søkelys:

jan kåre christensen on 20/10/2014 at 19:50 said:


Dette er direkte truende, holder akkurat på å skrive politi anmeldelsen, og snakket med en politi etterforsker som jeg selvfølgelig ikke navngir, har bl.a. fått ekteparet Ingwersen å se på dette og kona mi. Mennesker som jeg setter min lit til.


Dette skriver du Braut:

Jeg har store ressurser, og et meget stort kontaktnett, og jeg akter å ta dette i bruk, for å stoppe deg, en gang for alle.


Her er hva som skal skje:


1. Du skal legge ut en uforbeholden unnskyldning på bloggen din, til alle du har gjort urett og såret, og be dem om tilgivelse.


2. Denne meldingen skal ligge ute i 1 uke. Deretter skal du fjerne bloggen i sin helhet, og holde deg borte fra all aktivitet på sosiale medier.

(sitat slutt).


Dett er flere truende ting: Du har et veldig kontakt nett som du skal bruke for å knekke med og få meg til taushet!


jan kåre christensen on 20/10/2014 at 19:06 said:

Ansgar Braut jeg skriver ut alle mailene som jeg har tatt vare på, fra den første tin den siste. Slik at Politiet får alt, du er den verste person jeg har opplevd til nå som kristen på nettet. Det forteller veldig mye om deg!


Den første var denne;

Fra: Ansgar Braut [mailto:braut@hotmail.no]

Sendt: 2. oktober 2014 18:45


Emne: Om å holde orden i eget hus…

Jeg har derfor bestemt meg for å gå deg etter i sømmene, for å gjøre det jeg kan for å kneble deg;

I Jesu navn!


Med hilsen

Ansgar Braut

Dette har han også skrevet på sokelys.com:

Ansgar Braut on 03/11/2014 at 22:57 said:

Til “en eller annen”: Slik jeg forstår det lever han med kona si, og det er registrert en godt voksen sønn på adressen.

Men, dersom han hadde hatt mindreårige barn, ville jeg for lengst ha samlet sammen alt materiale jeg har, og sendt en bekymringsmelding til barnevernet.

Men, man kan selvsagt stille spørsmål ved om kona er like syk som ham? Eller om hun er fullstendig kuet? Truet til taushet og underdanighet?Ansgar Braut on 03/11/2014 at 20:11 said:


JKC har ingen støtte fra noen: Han har selv lagt ut noen støtteerklæringer fra Ingwersen. Dersom Ingwersen virkelig støttet dem, ville de støttet ham her. Heller ikke kona støtter ham! Og heller ikke barna… Men hvorfor lar de denne mannen få holde på med denne galskapen?

Han må tvangsinnlegges NÅ! Han trenger åpenbart omfattende hjelp, og samfunnet trenger en laaang pause fra ham!

Ansgar Braut on 01/11/2014 at 17:05 said:


Jeg kan bekrefte at jeg har sendt en grundig dokumentert redegjørelse til Unibuss AS.


Jeg mottok en bekreftelse fra dem på at de hadde mottatt flere klager på denne bussjåføren.


Vi må rett og slett “plukke fra hverandre” denne onde mannen, bit for bit…..


Ansgar Braut on 30/10/2014 at 17:11 said:

Nå har JKC lagt ut en lang utredning om Jan Hanvold på bloggen sin. Jeg ble regelrett fysisk uvel av å lese det. Jeg trodde knapt mine egne øyne…

 Nå skal det sies at jeg ikke er noen superfan av Hanvold(av flere årsaker), men jeg vil ham selvsagt ikke noe vondt, og han er definitivt en Guds mann!

At JKC våger å si at andre lever i synd er helt fantastisk, all den tid han selv lever i synd. Han stjeler og lyver bevisst mange ganger til dagen. Og vi vet jo at Gud rangerer ikke noen synd som verre enn noen annen.

Jeg håper at det snart kan bli fortgang i Torps sak hos Politiet, slik at dette forhåpentligvis kan bli begynnelsen på slutten for Christensens liv i offentligheten.

Når det gjelder om hvorvidt han er i psykisk ubalanse/lider av psyiatrisk sykdom, så har flere stilt spørsmål ved om han er skikket til å kjøre buss.
På tirsdag sendte jeg derfor en omfattende mail til Uni-Buss, der jeg redegjør for Christensens aktivitet på nettet, og ber dem foreta en vurdering av om han er psykisk skikket til å kjøre buss.

Jeg fikk tilbakemelding fra Uni-Buss i dag, der de bekreftet å ha mottatt flere klager på Christensen.

http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1257-hvorfor-det-er-en-fiktiv.html
http://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1256-jeg-har-kun-skrevet-en-liten.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1375-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1375-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1377-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1382-en-kort-dokumentasjon-pa-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1343-jan-aage-torp-skriver-akkurat.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1333-for-politiet-pa-manglerud-sa.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1278-snart-blir-du-lagt-ut-pa-den.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html

Ingen kommentarer: