• Spotkanie ze stypendystami luty 2016
  • Rozdano Stypendia Zwyczajne na rok szkolny 2015/2016.

Pomagamy zdolnej młodzieży

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich wspiera zdolną młodzież uczęszczającą do szkół na terenie powiatu chodzieskiego.
Stypendia przyznawane są 2 razy w roku.
Aplikować mogą uczniowie III klas gimnazjum oraz uczniowie szkół średnich.

Wesprzyj Fundację

Jeżeli chcesz wspomóc naszych stypendystów dokonaj wpłaty na konto fundacji:
BZ WBK Oddział 1 w Chodzieży nr 07 1090 1317 0000 0001 1614 0946
podając w tytule przelewu “darowizna na cele statutowe (fundacji)”
Każda kwota będzie mile widziana.

5 lat działalności

Podsumowując blisko 5 lat działalności Fundacji w liczbach: przekazaliśmy 96.000 PLN 25 stypendystom wybierając 45 aplikacji z blisko 500 złożonych wniosków. To nie koniec naszej pomocy. 

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich wspiera zdolną młodzież z powiatu chodzieskiego