Vasile Creciun, ţambalagiu, dirijor şi profesor (14. X. 1946, Vinători. jud. Lăpuşna). Studiază la Şcoala medie de muzică (1959-1965) şi Institutu] de Arte „G. Musicescu" (1965-1970: din Chişinău cu Valentin Vilinciuc şi Ion Grosu (ţambal), Boris Kotlearov Iulia Ţibulschi, Alexandr Abramovic (istoria muzicii), Vitali Fuxman (poli fonie), Leonid Berov (solfegiu), Bella Berghiner (armonie). S-a perfecţionai cu Isai Alterman (dirijat orchestra 1989). Ţambalagiu оn Orchestra d( muzică populară „Folclor" a Radiote leviziunii din Chişinău (1967-1970) lector (din 1970), şef de catedră dirija orchestra de instnimente populan (din 1977) la Conservatorul „G. Musi cescu" din Chişinău; docent (1989) Maestru emerit al artei din Republic: Moldova (1989). Turnee artistice оn Germania, Cipru, Franţa, Bulgaria, Romania, Italia S. U. A.
Lucrări didactice: Metodă de ţambc (in colaborare cu V. Sirbu), Chişinăi 1982; Program pentru clasa specială a ţambal, Chişinău, 1985.
Elevi: Petre Dabija, Gheorghe Şevc sin, Vasile Panainte, Valeriu Luţu, Angel Rimbu, Elena Danitova, Tatiana Costin, Nichita Comendant, Igor lachimciuc, Ghenadie Platon.
A colaborat cu: Vasile lovu, Isidor Burdin, Victor Copacinschi, Ion Bratu, Dumitru Blajinu, Leonid Moşanu, Nicolae Glib, Simion Duja, Angela Păduraru, Sergiu Cuciuc, Ion Bas, Pavel Goia, Efim Zubriţchi ş. a. A inregistrat la Radio Chişinău muzică populară, Suita „Pe-un picior de plai" de T. Chiriac.
Discografie: Doina la ţambal, Hora la ţambal (S 32 09767); Dor de marinar, Scrisoare pentru mama, Trece Gheorghe supărat (S 30 3030361 009); lonel cind s-a sculat, Blestem, La o nunta-n sat la noi, La căsuţa dintre tei (S 30 29307 001).
Bibliografie: Roibu, N., Vasile Crăciun, in: „Moldova", nr. 1, , 1984, Chişinău; Rusnac, C, Tineri interpreţi, оn: „Literatura şi arta", 15. XII. 1977, Chişinău; Abramova, E., Interpret, dirijor, pedagog, оn: „invăţămintul public", 15. IV. 1989, Chişinău; Morăraş, M., Suportul unui destin realizat, оn: „Viaţa satului", 10. IX. 1994, Chişinău. Serafim Buzilă , Interpreţi DIN MOLDOVA Lexicon enciclopedic (1460-1960)Chişinău 1996.
Online TV Channels        Oraşul Rezina        Satellit Key        Iepuri        Telefon
Numere        Muzică Instrumentală        Кролики        Profesoru       Country Code
Go to top