Presstödsnämnden

Presstödsnämnden är ett självständigt beslutande organ som fördelar statens stöd till dagspressen. Nämnden prövar ansökningarna om presstöd och beslutar om en tidning har rätt till stöd.

Förutom att besluta om stöd beslutar nämnden också om andra frågor som rör presstödsförordningen (1990:524). Mer detaljerade bestämmelser som nämnden utgår från i sin tillämpning finns i presstödsnämndens föreskrifter.

I presstödnämnden sitter en ordförande, en vice ordförande och högst tolv övriga ledamöter. Samtliga är utsedda av regeringen. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit domare. Myndigheten fungerar som ett kansli åt nämnden och vi tar emot alla ansökningar och bereder ärenden till nämnden.

Ledamöter utsedda av regeringen

 • Kammarrättslagmannen Thomas Norling
 • Kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson
 • Lektorn Mart Ots
 • Professorn Ingela Wadbring
 • Mediestrategen Brit Stakston
 • Innehålls- och kommunikationsansvarige Anders Mildner
 • Riksdagsledamoten Bengt Eliasson
 • Journalisten Inger Fredriksson
 • Riksdagsledamoten Berit Högman
 • Riksdagsledamoten Niclas Malmberg
 • Informatören Patric Nylén
 • Riksdagsledamoten Marta Obminska
 • Politiskt sakkunnige Jonas Rydfors
 • F.d. riksdagsledamoten Inger Strömbom

Presstödsnämndens sammanträden

Presstödsnämnden sammanträder ca sex gånger per år. Vilka beslut nämnden fattat framgår av de protokoll som förs vid sammanträdet. Beslut och protokoll offentliggörs ca en vecka efter sammanträdet.

Inplanerade sammanträden under 2016

 • 10 februari
 • 13 april
 • 8 juni
 • 14 september
 • 19 oktober
 • 7 december
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2016-02-05