Příjemnou noc, je sobota 23.4.2016, 2:19. Dnes má svátek Jiří, zítra Marek.
Detail

Mateřská škola v Radomyšli

2015-10-04 13:39:10

MŠ funguje od roku 2003 jako právní subjekt, příspěvková organizace.

Foto

Název školského zařízení: Mateřská škola Radomyšl, okres Strakonice
Adresa: Školní 164, Radomyšl 387 31
Telefon: 383 392 281
E-mail: msradomysl@tiscali.cz
Ředitelka školy: Renata Škodová
Zřizovatel MŠ: Městys Radomyšl

Celková kapacita: 95 míst
MŠ Radomyšl Školní 164 – 60 míst
MŠ Radomyšl Školní 187 – 35 míst

Provoz: 6:30 – 16:00 hod.

Třídy:
1. třída – Myšky
2. třída – Žabky
3. třída – Včelky
4. třída – Berušky (třída funguje v budově ZŠ Radomyšl)
5. třída – Motýlci (třída funguje v budově ZŠ Radomyšl)

myskyzabkyvcelkyberusky motylci

Kolektiv:
ředitelka: Bc. Renata Škodová
učitelky: Dana Majerová, Květa Kozáková, Renata Kozáková
Irena Petříková, Bc. Michaela Červenková, Bc. Zuzana Hrašová, Bc. Šárka Hanzlíková
uklízečky: Lenka Poklopová, Iveta Hochová Jitka Majerová
kuchařky – výdej jídla: Lenka Poklopová, Iveta Hochová
účetní: Libuše Lojíková

Co nabízí naše MŠ:
skolka
• příjemné prostředí pro děti
• předškolní vzdělávání rozvíjející celou osobnost dítěte
• kvalifikovaný personál s dlouholetou praxí
• celodenní stravování a pitný režim
• pestré výchovně vzdělávací činnosti
• každodenní pobyt dětí venku ( do -10°C )
• účast na akcích pořádaných obcí i ostatními partnery MŠ
• předškoláci – návštěva dopravního hřiště ve Strakonicích
• exkurze – knihovna, hasiči, ekologické exkurse
Nějaký text, popisující obrázek • divadelní představení v MŠ – 10 x ročně
• školní výlet, výlety za zvířátky
• plavecký výcvik dětí ve Strakonicích
• návštěvy solné jeskyně ve Strakonicích
• mikulášská nadílka pro děti
• vánoční besídka pro rodiče
• dětský karneval
• oslavy narozenin dětí – narozeninové sluníčko, přání kamarádů, dáreček
• celoroční výstava výtvarných a ostatních prací ve výloze Pečovatelského domu v Radomyšli
• účast ve výtvarných soutěžích
• čarodějnický slet
• besídky pro maminky
deti • akce rodičů s dětmi, tvořivé dílny, beseda pro rodiče předškoláků
• logopedická péče – logopedické chvilky – integrovaný program
„ Mele, mele, mlýnek pusy, kdo chce, ať to s námi zkusí.“
• individuální logopedická péče
• aktivity rozvíjející zájmy a nadání dětí
- výuka hry na flétnu: „ Zdravé pískání.“
- hudebně – pohybové činnosti: „Zpíváme si pro radost.“
- cvičení rodičů s dětmi
- angličtina
• integrovaný doplňující program ekologické a enviromentální výchovy:
„Putování se sluníčkem.“
• ekologické výchovné příležitosti – třídění odpadu
FILOZOFIE MŠ

MOTTO: „ Děti, hra a příroda, štěstí, radost, pohoda.“

Naše cíle:
- aby se děti u nás cítily dobře, bezpečně, chodily do naší mateřské školy
rády a s úsměvem, našly si nové kamarády a naučily se spolupracovat,
žít společně

- abychom úzce spolupracovali s rodiči, společnými silami naplňovali
výchovně vzdělávací cíle i životní hodnoty, podporovali zdravý životní
styl, vytvořili prostředí vzájemné spolupráce, důvěry a otevřenosti

- abychom rozvíjeli celou osobnost dítěte, uplatňovali osobnostní přístup
a respektovali individualitu každé osobnosti

Prostředky k naplnění těchto cílů:
- respektujeme vývojové, kognitivní, sociální a emocionální potřeby dětí

- respektujeme individualitu každého dítěte

- výchovně vzdělávací aktivity připravujeme tak, aby uspokojovaly
a naplňovaly přiměřeným způsobem potřeby dětí

- preferujeme metody prožitkového a u starších dětí kooperativního učení

- podporujeme radost dětí z poznávání nových věcí, podporujeme
zvídavost, potřebu objevovat, experimentovat,

- snažíme se o vyváženost spontánních a řízených aktivit

- didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky,
na individuální volbě a aktivní účasti dítěte

- uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělávání

Myšlenky, které nám mají stále co říct:
„Vzdělávání je pro děti činností přirozenou a pro pedagoga činností
cílevědomou.“
„Jádro vzdělávání neleží v řízených činnostech, ale ve všem, co dítě v mateřské
škole prožívá.“
„Hlavními prostředky vzdělávání jsou činnosti a vzory.“
„Děti si odnášejí kompetence – ne splněné úkoly“.
„Ve středu zájmu je vždy dítě, jeho potřeby, zájmy a prožitky.“

Naše priority

Důležitý směr, který preferujeme je zdravý životní styl, péče o vlastní tělo, význam pohybových aktivit, zdravá výživa. Děti pravidelně cvičí, maximálně využíváme pobyt venku, čistíme si zoubky po obědě, chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ, zařazujeme tématický blok „Sportovní hry.“, chodíme na procházky. Ve spolupráci se školní jídelnou zařazujeme do nabídky svačin dva druhy ovoce nebo zeleniny, aby děti měly možnost volby.

Vytváření dobrých mezilidských vztahů preferujeme jako základ soužití. Soužití, které je založeno na určitém komunikačním systému. Prostředí v dnešní době vede děti spíše k pasivní komunikaci – televize, počítače, nedostatek času rodičů, zrychlený životní styl a proto jako další prioritu vidíme rozvoj jazykových a komunikačních schopností a dovedností dětí. Logopedickým integrovaným programem „ Mele, mele mlýnek pusy, kdo chce ať to s námi zkusí.“ rozvíjíme jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí. Každodenně jsou zařazovány logopedické chvilky a individuální logopedická péče probíhá pravidelně celý rok . V duchu knihy „ Respektuj a buď respektován.“ rozvíjíme komunikační dovednosti dětí, ale i naše.

Venkovské prostředí, kterým je MŠ opklopena nám dává možnost preferovat a využívat přírodu. Učit se, pozorovat, vnímat její krásu, experimentovat, ale i chránit, pomáhat, starat se a uklízet. Enviromentální výchova prolíná díky ekologickému integrovanému programu „ Putování se sluníčkem.“ Do celého obsahu vzdělávání naší MŠ. Využíváme ekologické výchovných příležitostí jako např. den stromů, ptactva, květů, vody atd.. Chceme, aby si děti odmalička uvědomovaly, že člověk je součástí přírody a jen díky ní je mu umožněno žít, aby měly úctu k životu i všemu živému, aby vnímaly krásu, protože jen ten kdo vidí, vnímá, cítí, může o věcech přemýšlet, uvědomovat si je a také je chránit.

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

Autor: Městys Radomyšl ©
Kontakty
ObecMěstys Radomyšl
Maltézské nám. 82
Radomyšl
387 31

Telefony:
383 392 108 (matrika)
383 392 219 (ekonom)
fax: 383 392 255

E-mail: obecradomysl@post.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 7 - 11 12 - 15 hod.
Úterý: 7 - 11 12 - 15 hod.
Středa: 7 - 11 12 - 18 hod.
Čtvrtek: 7 - 11 12 - 15 hod.
Pátek: 7 - 11 hod.

IČO: 00251721
DIČ: CZ00251721
Č. účtu: 0680177319/0800

ID datove schranky: j49bbu5

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.radomysl.net
© Městys Radomyšl
Právní doložka
Editace