Záverečné stretnutie a hodnotenie národného projektu MRK I

Záverečné stretnutie a hodnotenie národného projektu MRK I
Metodicko-pedagogické centrum a hlavná projektová kancelária národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „MRK I.“) pripravuje 15. júna v Banskej Bystrici a 17. júna v Prešove Záverečné evalvačné stretnutie a výstupy z projektu, ktorý sa v októbri, po troch školských rokoch, ukončí.

Zámerom organizátorov záverečného stretnutia je priniesť pozitívne príklady z praxe z pohľadu rôznych účastníkov projektu – riaditeľov, učiteľov, pedagogických asistentov či lektorov, ako aj prednesenie evalvačnej správy, ktorú pripravila skupina hodnotiteľov projektu.

Dvesto základných škôl z celého Slovenska aplikuje celodenný výchovný systém a inklúziu už od roku 2012. Projekt bol rozdelený na tri hlavné aktivity – Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, Podpora celodenného výchovného systému a Technická podpora aktivít projektu. Celkový rozpočet projektu bol 24 989 002 €.

Prvé stretnutie sa uskutoční v pondelok 15. júna 2015 od 9:00 do 12:30 hod. v komunitnom centre KOMUCE na Robotníckej 12 v Banskej Bystrici.
Druhé stretnutie bude v stredu 17. júna 2015 od 8:30 do 15:30 hod. v regionálnom pracovisku Metodicko-pedagogického centra na ulici Tarasa Ševčenka v Prešove.

V prípade záujmu o účasť na týchto záverečných podujatiach nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: edita.kovarova@mpc-edu.sk
Viac informácií, ako aj kompletný program s časovým harmonogramom nájdete na našej stránke: www.eduk.sk

Kontakt pre médiá:
Metodicko-pedagogické centrum: Alexandra Walterová, 0905 391 588,
e-mail.: alexandra.walterova@mpc-edu.sk
Nina Šilanová, manažérka publicity projektu MRK 1
Kontakt: +429 918246 476, nina.silanova@mpc-edu.sk