Medlemsförmåner

Du har många fördelar av att vara medlem i en diabetesförening och därmed också i Diabetesförbundet.

Diabetesföreningarna ger ett ypperligt tillfälle att utbyta åsikter och erfarenheter och få nya vänner. Beroende på sina resurser erbjuder föreningarna:

  • stöd i egenvården
  • föreläsningar och föredrag
  • klubbverksamhet
  • försäljning av D-skrifter och hjälpmedel
  • diabetesmottagning och rådgivning
  • resor, utflykter och annan liknande verksamhet.


Tidningen Diabetes
är en specialtidning för vård och behandling av diabetes. Den ges ut av Diabetesförbundet och utkommer med 6 nummer om året. Diabetes finns också som taltidning och digitidning. Dessutom kan man prenumerera på en svensk bilaga. Ungdomstidningen Inspis finns på nätet och uppdateras konstant. Som ny medlem får du Diabetes gratis det år du blir medlem. Därefter kan du prenumerera på tidningen till ett fördelaktigt medlemspris (14 euro/2016).

Fortlöpande intressebevakning ingår i Diabetesförbundets verksamhet. Förbundet påverkar bl.a. lagstiftningen genom beslutsfattarna och med hjälp av expertutlåtanden. Också insatserna för det nationella diabetesprogrammet Dehko är av stor betydelse.

Genom Diabetesförbundet får du snabbt och behändigt information om diabetes. Förbundet ger ut upplysningsmaterial, D-skrifter, som är till stor hjälp i egenvården och förbundets webbplats underlättar vardagen för diabetiker. Dessutom utarbetar förbundet diabetesmaterial för vårdpersonal.

Diabetesförbundet ordnar kurser för diabetiker och deras anhöriga och närstående på Diabetescentrum i Tammerfors. Också fortbildning för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ingår i Diabetesförbundets kursprogram.

Tillställningar och evenemang för diabetiker, familjemedlemmar, folk inom vården, experter, barnfamiljer, unga, personer i arbetsför ålder och pensionärer är ett trevligt sätt att lära känna nya människor och få rykande färsk information om diabetes. Programmet är öppet för alla intresserade och behandlar frågor kring diabetesvård och vårdpraxis.


Tulosta tämä sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä