Novi Sad, Fruškogorska 37
Telefon 021/454-048
Micić je i sa drugom knjigom dosledan u realizaciji osobene pesničke imaginacije i sintakse. Pletući pesničku priču u dominaciji drugog lica, u relacijama ja – ti, u gramatici obraćanja, sa evokacijama koje pozivaju na argumente zajedničkih osvedočenja, bilo kao činjenica, bilo kao vizija, autor sabira čitav prenapučeni katalog civilazacijskih pojava, uključujući kako prirodnu, moralnu tako i tehničku ili, tačnije, predmetnu stvarnost. Lavirajući između sintaksičkih i retoričkih incidenata, u spajanju nespojivog, u duhu pesničkih avangardi, i pukih opisa, Micić imenuje svet civilizacijskih prinuda i njenih nonsensa, s jedne strane, i svet unutrašnjih prizora i vizija kao stvorenu stvarnost, s druge strane, koji destabilizuju subjekt pesme, kao mesto vrtložno determinisane imaginaciju u središtu nasilne kulture. U udarima ovih neobično emotivnih i ekstatičnih kratkih stihova, koji dosežu do osobene erotsko-ljubavne religije, izražava se uzburkana i složena slika neprevladivih kontroverzi aktualnog sveta.
Boško Tomašević
ARHEOLOGIJA PRAGA

2008.
Recenzenti: Jovan Zivlak i Dragan Jovanović Danilov
Strana 75. Format 12,5x19,5
Povez mek sa plastifikacijom
Latinica
ISBN 978-86-86761-20-0

Cena: 250,00 dinara