Welkom 

Beter een goede buur dan een verre vriend!
Het is al een oud gezegde, maar het geldt vandaag de dag nog steeds. Of moeten we zeggen dat het juist vandaag de dag geldt? 
De stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe is daarom ook blij met het feit dat steeds meer inwoners activiteiten ontplooien die een veilige leef- en werkomgeving ten goede komen. Vaak worden deze activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers en daar waar nodig ook nog bekostigd uit eigen middelen. Mede ingegeven door de vruchten die de verschillende activiteiten afwerpen, werd de roep steeds luider om vrijwilligers eens in het zonnetje te kunnen zetten en eventueel te compenseren voor de kosten die zij maken. Hiervoor zijn natuurlijk gelden nodig en de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe zet zich onder meer hiervoor in.

Draag je de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe een warm hart toe en wil je ze financieel steunen? Dat kan! Je kunt hier op deze website meer informatie over vinden en daarmee ook zelf je steentje bijdragen aan een veilig leef- en werkklimaat in Kootwijkerbroek en Stroe. 

Laatste nieuws

 

Jaarrekening/jaarverslag over 2015 (09-06-2016)

De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2015 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.


De lokale WhatsApp-groep professionaliseert zich (27-05-2015). 

De lokale WhatsApp-groep heeft zelfs de beschikking over een helikopter bij zoekacties.

Dat blijkt uit een bericht in een informatiemagazine dat uitgegeven is ter gelegenheid van het evenement 'Kootwijkerbroek Open' op zaterdag 30 mei jl. Het belangrijkste doel van de 'WhatsApp-groep Kootwijkerbroek-Stroe', waarin vijftig mensen zitten, is om inwoners ,,een veilig gevoel'' te geven, meldt een woordvoerder. ,,Het is niet ons doel om mensen aan te houden, we zijn absoluut geen knokploeg. Dat hebben we inmiddels wel bewezen. Omdat iedereen in de buurt woont, kunnen we vaak sneller ter plaatse zijn dan de politie. We hebben dan ook goede contacten met de politie en de gemeente Barneveld."

Tijdens 'Kootwijkerbroek Open', waarin 75 bedrijven de deuren openstelden voor belangstellenden, presenteerde de groep een nieuw alarmnummer én kon de helikopter worden bekeken.

Financieel steunen?

Wil je de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe financieel steunen? Maak dan je gift, donatie of schenking over op;

Rekeningnummer: NL56 RABO 0303971827
T.n.v.: Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe
Fiscaal nummer: 855203109

Als stichting zijn wij aangewezen als ANBI en gift(en) zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.