Jørgen Gunnarson Løvland, født i Evje, norsk politiker (V), statsminister 23. okt. 1907–19. mars 1908, utenriksminister 1905–08.

Løvland var lærer i Kristiansand 1866–78, skolebestyrer i Setesdal 1878–84, redaktør av Christianssands Stiftsavis 1884–92, 1908 tollskriver i Oslo, tollkasserer fra 1910. Stortingsrepresentant 1886–88, 1892–97 og 1913–15, odelstingspresident 1892–97, Stortingspresident 1913–15. Medlem av Johannes Steens annet ministerium fra 1898, 1898–99 sjef for Arbeidsdepartementet, 1899–1900 medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm, deretter igjen arbeidsminister til 1903. Som stortingsmann interesserte han seg i første rekke for unionspolitikken og gikk 1892 sterkt inn for at Konsulatsaken ikke måtte utsettes. 1905 ble han medlem av Christian Michelsens regjering og fikk som statsminister i Stockholm den vanskelige oppgave å legge frem det norske vedtaket til konsulatlov.

Etter unionsoppløsningen fikk han i oppdrag å organisere Utenriksdepartementet, og han ble vår første utenriksminister. Han spilte en sentral rolle i forbindelse med kongevalget 1905, og det skal ha vært han som rådet den nye kongen til å velge navnet Haakon. Løvland anså det som en hovedoppgave å sikre Norges integritet. Ved Integritetstraktaten av 1907 ble dette gjennomført. Da Michelsen tok avskjed som regjeringssjef 1907, ble Løvland statsminister, samtidig som han fortsatte som utenriksminister. Han gikk inn for en bred samlingspolitikk, men fikk sterke krefter i Venstre mot seg. Under Gunnar Knudsens og Johan Castbergs ledelse samlet Venstre 53 stemmer mot regjeringen, og overfor et negativt flertall trakk regjeringen seg tilbake, og Gunnar Knudsens første regjering overtok 1908. 1915–20 var Løvland kirke- og undervisningsminister i Gunnar Knudsens annen regjering.

Som formann i Noregs Mållag fra 1909 stod han som målsakens fremste talsmann. 1917 ble resolusjonen om en ny rettskrivning vedtatt. Fra flere hold ble det reist sterk kritikk mot Løvland for dette. Løvland var også medlem av Nobelkomiteen fra starten 1897, fra 1901 til sin død som formann. Hans Menn og minner fra 1905 ble utgitt 1929.

En statue av Løvland, utført av Ingemund Berulvson, ble avduket 1976 i Evje. Løvland er gravlagt i Æreslunden på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Videre lesning

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.