Muzyka, plastyka i teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży

W dniach 4-5 listopada 2016 roku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Muzyka, plastyka i teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży". Termin zgłoszeń w ramach uczestnictwa biernego upłynie 15 września 2016 roku. 

Idea edukacji artystycznej dzieci i młodzieży

Tematem konferencji będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą edukacją artystyczną dzieci i młodzieży, ujęte m.in. w kontekście kształtowania osobowości, wyobraźni i wrażliwości estetycznej, powiązane z promowaniem form aktywnego i twórczego obcowania ze sztuką wysoką. Celem tego wydarzenia jest prezentacja aktualnych badań w zakresie tytułowego zagadnienia, wymiana poglądów i doświadczeń oraz podjęcie dyskusji i pogłębienie refleksji nad ideą edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.

W programie Konferencji przewiduje się: wystąpienia referentów m. in.: prof. Carli Cuomo (Włochy), prof. Aleny Tichej (Czechy), prof. Luby Kijanowskiej (Ukraina); warsztaty teatralne prowadzone przez prof. Jana Peszka; występ Młodzieżowej Akademii Musicalowej; występ Zespołu Muzyki Dawnej Carmen Alacre.

Wydarzenie jest realizowane w ramach Programu Muzycznego Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wszelkie dokumenty na temat konferencji udostępniono TUTAJ! [AMKL]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Muzyka, plastyka i teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży". PlakatMiędzynarodowa Konferencja Naukowa "Muzyka, plastyka i teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży". Plakat