Historia po 1945 roku

Historia ASP we Wrocławiu, cz. I - założyciele i pierwsze lata istnienia

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu została założona w pierwszych latach po zakończeniu II Wojny Światowej, dzięki wysiłkom i poświęceniu swoich organizatorów. Zadanie było o tyle trudniejsze, że miasto było zniszczone w wyniku działań wojennych, a wcześniej nie istniała we Wrocławiu polska szkoła artystyczna, która mogłaby stanowić podwaliny...